Prace IEŚ 8/2020

Wpływy Federacji Rosyjskiej w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej oraz na Węgrzech

| Agata Tatarenko

ISBN: 978-83-66413-30-6

Liczba stron: 127

Format: 210x135

Wydanie: Lublin 2020

Słowa kluczowe: , , ,

Opis:
Europa Środkowa z uwagi na uwarunkowania geopolityczne jest szczególnym obszarem rosyjskich wpływów. Na przestrzeni ostatnich lat wpływy te nasiliły się po wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w 2014 r., kiedy to Federacja Rosyjska dążyła do destabilizacji państw UE i NATO w obliczu nałożonych sankcji. Cel ten wpisuje się w długofalową politykę Rosji w obszarze euroatlantyckim. Rosja oddziałuje na sytuację w regionie przy pomocy podobnych instrumentów i mechanizmów, jednak dobór konkretnych narzędzi i częstotliwość ich stosowania uzależnione są od specyfiki każdego z państw, zwłaszcza od jego słabych punktów. W przypadku Słowacji jest to brak dywersyfikacji źródeł energii, w Czechach – liczna reprezentacja dyplomatyczna, finansowanie i wsparcie ideologiczne dla środowisk eurosceptycznych i antynatowskich, zaś na Węgrzech – rozbudowana sieć relacji, w tym zarówno politycznych, jak i w sektorze prywatnym. Z analiz przeprowadzonych na potrzeby tej pracy wynika, że strategicznym celem polityki Rosji w Europie Środkowej jest zwiększenie uzależnienia od dostaw surowców energetycznych przy zmniejszającym się oddziaływaniu poprzez mechanizmy militarne. Równolegle należy podkreślić intensyfikację oddziaływania polityki informacyjnej Rosji w regionie przy pomocy różnych narzędzi i środków. Dodatkowego argumentu polityce Rosji w Europie Środkowej dostarcza wspólne dziedzictwo historyczne, które jest wykorzystywane w realizacji bieżących celów politycznych.

Pełny tekst publikacji: PDF

Udostępnij