Polityka bezpieczeństwa i obrony Polski w retoryce wyborczej kandydatów na Urząd Prezydenta RP w 2015 roku – Andrzej Duda vs. Bronisław Komorowski

Security and Defence Policy of Poland in the Election Rhetoric of the Candidates for President in 2015 – Andrzej Duda vs Bronislaw Komorowski

ORCID: Sabina Olszyk:

Strony: 143-170

Wydanie: Lublin 2015

DOI: --

Słowa kluczowe: , , ,

Abstrakt: Recognizing the important role of the President in shaping of the concept of security policy and defence, an attempt was made to investigate the political attitudes of the two candidates for the office – Andrzej Duda and Bronislaw Komorowski – towards the key problems of national security. The aim of the analysis was to answer the question about the future direction of national security policy proposed by the candidates.

Słowa kluczowe: , , ,