W odpowiedzi na artykuł Ihara Szauczuka „Edukacja humanistyczna w szkołach wyższych na Białorusi w okresie międzywojennym: szkic historyczny”

Alina Sobol

ORCID: Alina Sobol:

Strony: 203-205

Wydanie: Lublin 2016

DOI: --

Sposób cytowania: A. Sobol, W odpowiedzi na artykuł Ihara Szauczuka Wyższa humanistyczna edukacja na Białorusi w okresie międzywojennym: szkic historyczny, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 14 (2016), z. 2, s. 203-205.