Preface

Mirosław Filipowicz

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

Strony: 7-8

Wydanie: Lublin 2018

DOI: --

Sposób cytowania: M. Filipowicz, ‘Preface’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 2018, vol. 16, no. 2, pp. 7-8.