The Nineteenth-Century Ideas of Polish Roads to Independence

ORCID: Wiesław Caban:

Strony: 105-127

Wydanie: Lublin 2018

DOI: --

Sposób cytowania: W. Caban, ‘The Nineteenth-Century Ideas of Polish Roads to Independence’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 2018, vol. 16, no. 2, pp. 105-127.

Słowa kluczowe: , ,

Słowa kluczowe: , ,