Polish-Russian Conflicts and Efforts Aimed at Reconciliation

Marek Radziwon

ORCID: Marek Radziwon: 0000-0001-9159-7735

Strony: 129-141

Wydanie: Lublin 2018

DOI: --

Sposób cytowania: M. Radziwon, ‘Polish-Russian Conflicts and Efforts Aimed at Reconciliation’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 2018, vol. 16, no. 2, pp. 129-141.

Słowa kluczowe: , ,

Słowa kluczowe: , ,