Плинність партійних систем у посткомуністичних країнах (1992-2019)

ORCID: Witalij Lebediuk: 0000-0001-6308-6778

Strony: 79-95

Wydanie: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.1.3

Sposób cytowania: W. Lebediuk, Плинність партійних систем у посткомуністичних країнах (1992-2019), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 1, s. 79-95, DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.3.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: The paper offers a thorough analysis of the main types of party systems and their changes in the post-Soviet countries between 1992 and 2019. The evolution of the main criteria concerning the party systems classification has been analyzed. We use a database of all parliamentary elections which took place in the post-communist countries since 1992. This article concludes that the majority of party systems of the post-Soviet countries are not stable and suffering permanent changes. On this basis, 16 party systems that continue to exist in the post-communist countries from 1992 to 2019 are almost half-assigned to the predominant party types. Our findings indicate that Kyrgyzstan and Moldova have moved from a predominant party type to a multiparty type. Russia, Armenia, and Ukraine have changed their party systems from a multiparty type to a predominant party type. Azerbaijan, Kazakhstan, and Tajikistan remain in the predominant party system since the first elections. Slovakia, the Czech Republic and the Baltic countries have remained in the multiparty types since the first elections.

Bibliografia:

Arel D., Orange Ukraine Chooses the West, but without the East, [w:] I. Bredies, A. Umland, V. Yakushik (eds), Aspects of the Orange Revolution III: The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections, Stuttgart 2007.
Aslund A., McFaul M. (eds), Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough, Washington 2006.
Bajor P., „Operacja” Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, R. 12, z. 2: Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu.
Bazhenova H., Chleba i igrzysk: wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, „Komentarze IEŚ”, nr 5 (5/2019), https://ies.lublin.pl/komentarze.
Brudny Y. , Finkel E., Why Ukraine is not Russia: Hegemonic national identity and democracy in Russia and Ukraine, „East European Politics and Societies” 2011, vol. 25, no. 4.
Buras P., Dylematy państwa status quo. Nowa kwestia niemiecka w Europie, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, R. LXVII, nr 4. Droga do Europy. Opinie ukraińskich elit, Warszawa 2004.
Eberhardt A., Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia „pomarańczowej” Ukrainy, „Punkt Widzenia”, OSW, listopad 2009.
Fiszer J. M., Stępniewski T., Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2017.
Fiszer J. M., Stępniewski T., Świder K., Polska – Ukraina – Białoruś – Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, Warszawa 2019.
Fournier A., Patriotism, Order and Articulations of the Nation in Kyiv High Schools Before and After the Orange Revolution, „Journal of Communist
Studies and Transition Politics” 2007, vol. 23, no. 1.
Hajduk J., Stępniewski T., Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania
i instrumenty, „Studia Europejskie” 2015, nr 4 (76).
Kardaś S., Konończuk W., Mińsk 2 – kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju,
„Analizy OSW”, 12.02.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-rozejm-zamiast-trwalego-pokoju
[10.07.2016].
Konończuk W., Oligarchowie po Majdanie: stary system na „nowej” Ukrainie,
„Komentarze OSW”, 16.02.2015, nr 162, http://www.osw.waw.pl/pl/
publikacje/komentarze-osw/2015-02-16/oligarchowie-po-majdanie-stary-
-system-na-nowej-ukrainie [20.02.2015].
Kuzio T., Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions,
[w:] T. Kuzio (ed.), Aspects of the Orange Revolution VI: Post-Communist
Democratic Revolutions in Comparative Perspective, Stuttgart
2007.
McFaul M., Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange
Revolution, „International Security” 2007, vol. 32, no. 2.
Melnyk M., Integracja Ukrainy z Europą Zachodnią jako wybór cywilizacyjny
– katalog problemów i pytań, [w:] B. Fijałkowski, A. Żukowski (red.),
Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, Warszawa 2002.
Milczarek D., Świat na rozdrożu – ewolucja międzynarodowego otoczenia
Unii Europejskiej (część 2), „Studia Europejskie” 2010, nr 1 (53).
Moisio S., Redrawing the Map of Europe. Spatial Formation of the EU’s Eastern
Dimension, „Geography Compass” 2007, vol. 1, no. 1.
Na Ukrainie trwa wojna cywilizacji, rozmowa z Mykołą Riabczukiem, „Europa”
2007, nr 160.
Olszański T. A., Pokłosie Majdanu. Ukraińskie społeczeństwo dwa lata po
rewolucji, „Komentarze OSW”, 4.03.2016, nr 199, https://www.osw.waw.
pl/sites/default/files/komentarze_199_0.pdf.
Onuch O., Hale H. E., Capturing Identity: The Case of Ukraine, „Post-Soviet
Affairs” 2018, vol. 34, no. 2–3.
Rácz A., Russia’s Hybrid War in Ukraine: Breaking the Enemy’s Ability to Resist,
FIIA Report, no. 43, Helsinki 2015.
Reznik O., From the Orange revolution to the revolution of dignity: Dynamics
of the protest actions in Ukraine, „East European Politics and Societies”
2016, vol. 30, no. 4.
Riabczuk M., Europejskie marzenia, euroazjatyckie realia, [w:] Droga do Europy.
Opinie ukraińskich elit, Warszawa 2004.
Rotfeld A. D., Porządek międzynarodowy. Parametry zmiany, „Sprawy Międzynarodowe”
2014, nr 4.
Rozmowa Marcina Zaborowskiego z prof. dr. hab. Adamem Danielem Rotfeldem.
Rosja a nowy porządek międzynarodowy, „Sprawy Międzynarodowe”
2015, R. LXVIII, nr 1.
Sadowski R., Wierzbowska-Miazga A., Zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy,
„Analizy OSW”, 10.09.2014, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/
2014-09-10/zawieszenie-broni-na-wschodzie-ukrainy [10.10.2015].
Shekhovtsov A., The “Orange revolution” and the “sacred” birth of a civic-
-republican Ukrainian nation, „Nationalities Papers” 2013, vol. 41, no. 5.
Shelest H., Maksak H., Ukraine’s Security Options: Time for Strategic Choices,
Smart Partnerships, and Comprehensive Reforms, Caucasus Institute
for Peace, Democracy and Development/CIPDD, Tbilisi, June 2016, s. 7, http://prismua.org/wp-content/uploads/2016/07/ukraine-security.pdf[1.07.2016].
Speck U., Power and Purpose. German Foreign Policy at a Crossroads, „Carnegie
Europe”, 3 November 2014, http://carnegieeurope.eu/2014/11/03/
power-and-purpose-german-foreign-policy-at-crossroads [10.10.2015].
Stelmach A., Hurska-Kowalczyk L. (red.), Ukraina po (Euro)majdanie. Od
autorytaryzmu do protodemokracji, Toruń 2016.
Stępniewski T., Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2010 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, R. 11, z. 2: Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś.
Stępniewski T., The EU’s Eastern Partnership and the Way Forward After Riga, „International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2015, vol. XXIV, no. 1–2.
Stępniewski T., Ukraina: niepewna przyszłość w cieniu przeszłości, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, t. XIV, nr 4.
Stępniewski T., Wojna Ukrainy o niepodległość, pamięć i tożsamość, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, R. 13, z. 2: Polityka wobec pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji.
Szabaciuk A., Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, R. 12, z. 5: Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka.
Szabaciuk A., Ukraińskie implikacje rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, „Komentarze IEŚ”, nr 81 (81/2019), https:// ies.lublin.pl/komentarze.
Szostek J., Revolution in progress? Continuity and change in Ukrainian politics, „East European Politics & Societies and Cultures” 2017 (Virtual Special Issue on Ukraine), http://journals.sagepub.com/page/eep/ukraine-special-issue/virtual-collection [20.07.2018].
Świder K., Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Warszawa 2015.
Umland A., Domestic and Foreign Factors in the 2004 Ukrainian Presidential Elections, [w:] I. Bredies, A. Umland, V. Yakushik (eds), Aspects of the Orange
Revolution IV: Foreign Assistance and Civic Action in the 2004 Ukrainian
Presidential Elections, Stuttgart 2007.
Wierzbowska-Miazga A., Konończuk W., (Nie)porozumienie genewskie
w sprawie Ukrainy, „Analizy OSW”, 24.04.2014, http://www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-24/nie-porozumienie-genewskie-w-
-sprawie-ukrainy [24.04.2014].
Wilson A., Ukraine’s Orange Revolution, New Haven 2005.
Yekelchyk S., Ukraine: Birth of a Modern Nation, Oxford 2007.
Żakowski J., Ogniska choroby. Politolog Jan Zielonka o globalnym kryzysie
demokracji, „Polityka”, 1.01–12.01.2016, nr 1/2 (3041).

Słowa kluczowe: , , , ,