Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego

Tomasz Stępniewski

ORCID: Tomasz Stępniewski: 0000-0002-4581-5145

Strony: 123-141

Wydanie: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.1.5

Sposób cytowania: T. Stępniewski, Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 1, s. 123-141, DOI: 10.36874/RIESW.2019.1.5.

Słowa kluczowe: , , ,

Keywords: , , ,

Abstrakt: The present paper discusses the following research questions: to what extent did errors made by the previous presidents of Ukraine result in the country’s failure to introduce systemic reforms (e.g. combating corruption, the development of a foundation for a stable state under the rule of law and free-market economy)?; can it be ventured that the lack of radical reforms along with errors in the internal politics of Ukraine under Petro Poroshenko resulted in the president’s failure?; will the strong vote of confidence given to Volodymyr Zelensky and the Servant of the People party exact systemic reforms in Ukraine?; or will Volodymyr Zelensky merely become an element of the oligarchic political system in Ukraine?

Bibliografia:

Arel D., Orange Ukraine Chooses the West, but without the East, [w:] I. Bredies, A. Umland, V. Yakushik (eds), Aspects of the Orange Revolution III: The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections, Stuttgart 2007.
Aslund A., McFaul M. (eds), Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough, Washington 2006.
Bajor P., „Operacja” Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, R. 12, z. 2: Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu.
Bazhenova H., Chleba i igrzysk: wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie, „Komentarze IEŚ”, nr 5 (5/2019), https://ies.lublin.pl/komentarze.
Brudny Y. , Finkel E., Why Ukraine is not Russia: Hegemonic national identity and democracy in Russia and Ukraine, „East European Politics and Societies” 2011, vol. 25, no. 4.
Buras P., Dylematy państwa status quo. Nowa kwestia niemiecka w Europie, Sprawy Międzynarodowe” 2014, R. LXVII, nr 4.
Droga do Europy. Opinie ukraińskich elit, Warszawa 2004.
Eberhardt A., Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia „pomarańczowej” Ukrainy, „Punkt Widzenia”, OSW, listopad 2009.
Fiszer J. M., Stępniewski T., Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2017.
Fiszer J. M., Stępniewski T., Świder K., Polska – Ukraina – Białoruś – Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, Warszawa 2019.
Fournier A., Patriotism, Order and Articulations of the Nation in Kyiv High Schools Before and After the Orange Revolution, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2007, vol. 23, no. 1.
Hajduk J., Stępniewski T., Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty, „Studia Europejskie” 2015, nr 4 (76).
Kardaś S., Konończuk W., Mińsk 2 – kruchy rozejm zamiast trwałego pokoju, „Analizy OSW”, 12.02.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-02-12/minsk-2-kruchy-rozejm-zamiast-trwalego-pokoju [10.07.2016].
Konończuk W., Oligarchowie po Majdanie: stary system na „nowej” Ukrainie, „Komentarze OSW”, 16.02.2015, nr 162, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-02-16/oligarchowie-po-majdanie-stary–system-na-nowej-ukrainie [20.02.2015].
Kuzio T., Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions, [w:] T. Kuzio (ed.), Aspects of the Orange Revolution VI: Post-Communist Democratic Revolutions in Comparative Perspective, Stuttgart 2007.
McFaul M., Ukraine Imports Democracy: External Influences on the Orange Revolution, „International Security” 2007, vol. 32, no. 2.
Melnyk M., Integracja Ukrainy z Europą Zachodnią jako wybór cywilizacyjny – katalog problemów i pytań, [w:] B. Fijałkowski, A. Żukowski (red.), Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, Warszawa 2002.
Milczarek D., Świat na rozdrożu – ewolucja międzynarodowego otoczenia Unii Europejskiej (część 2), „Studia Europejskie” 2010, nr 1 (53).
Moisio S., Redrawing the Map of Europe. Spatial Formation of the EU’s Eastern Dimension, „Geography Compass” 2007, vol. 1, no. 1.
Na Ukrainie trwa wojna cywilizacji, rozmowa z Mykołą Riabczukiem, „Europa” 2007, nr 160.
Olszański T. A., Pokłosie Majdanu. Ukraińskie społeczeństwo dwa lata po rewolucji, „Komentarze OSW”, 4.03.2016, nr 199, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_199_0.pdf.
Onuch O., Hale H. E., Capturing Identity: The Case of Ukraine, „Post-Soviet Affairs” 2018, vol. 34, no. 2–3.
Rácz A., Russia’s Hybrid War in Ukraine: Breaking the Enemy’s Ability to Resist, FIIA Report, no. 43, Helsinki 2015.
Reznik O., From the Orange revolution to the revolution of dignity: Dynamics of the protest actions in Ukraine, „East European Politics and Societies” 2016, vol. 30, no. 4.
Riabczuk M., Europejskie marzenia, euroazjatyckie realia, [w:] Droga do Europy. Opinie ukraińskich elit, Warszawa 2004.
Rotfeld A. D., Porządek międzynarodowy. Parametry zmiany, „Sprawy Międzynarodowe” 2014, nr 4.
Rozmowa Marcina Zaborowskiego z prof. dr. hab. Adamem Danielem Rotfeldem. Rosja a nowy porządek międzynarodowy, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, R. LXVIII, nr 1.
Sadowski R., Wierzbowska-Miazga A., Zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy, „Analizy OSW”, 10.09.2014, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-10/zawieszenie-broni-na-wschodzie-ukrainy [10.10.2015].
Shekhovtsov A., The “Orange revolution” and the “sacred” birth of a civic-republican Ukrainian nation, „Nationalities Papers” 2013, vol. 41, no. 5.
Shelest H., Maksak H., Ukraine’s Security Options: Time for Strategic Choices, Smart Partnerships, and Comprehensive Reforms, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development/CIPDD, Tbilisi, June 2016, s. 7, http://prismua.org/wp-content/uploads/2016/07/ukraine-security.pdf [1.07.2016].
Speck U., Power and Purpose. German Foreign Policy at a Crossroads, „Carnegie Europe”, 3 November 2014, http://carnegieeurope.eu/2014/11/03/power-and-purpose-german-foreign-policy-at-crossroads [10.10.2015].
Stelmach A., Hurska-Kowalczyk L. (red.), Ukraina po (Euro)majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji, Toruń 2016.
Stępniewski T., Polityka bezpieczeństwa Ukrainy po 2010 roku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, R. 11, z. 2: Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś.
Stępniewski T., The EU’s Eastern Partnership and the Way Forward After Riga, „International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2015, vol. XXIV, no. 1–2.
Stępniewski T., Ukraina: niepewna przyszłość w cieniu przeszłości, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, t. XIV, nr 4.
Stępniewski T., Wojna Ukrainy o niepodległość, pamięć i tożsamość, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, R. 13, z. 2: Polityka wobec pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji.
Szabaciuk A., Eurazjatycki projekt integracyjny Władimira Putina: szanse i zagrożenia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, R. 12, z. 5: Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka.
Szabaciuk A., Ukraińskie implikacje rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, „Komentarze IEŚ”, nr 81 (81/2019), https://ies.lublin.pl/komentarze.Szostek J., Revolution in progress? Continuity and change in Ukrainian politics, „East European Politics & Societies and Cultures” 2017 (Virtual Special Issue on Ukraine), http://journals.sagepub.com/page/eep/ukraine-special-issue/virtual-collection [20.07.2018].
Świder K., Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Warszawa 2015.
Umland A., Domestic and Foreign Factors in the 2004 Ukrainian Presidential Elections, [w:] I. Bredies, A. Umland, V. Yakushik (eds), Aspects of the Orange Revolution IV: Foreign Assistance and Civic Action in the 2004 Ukrainian Presidential Elections, Stuttgart 2007.
Wierzbowska-Miazga A., Konończuk W., (Nie)porozumienie genewskie w sprawie Ukrainy, „Analizy OSW”, 24.04.2014, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-04-24/nie-porozumienie-genewskie-w–sprawie-ukrainy [24.04.2014].
Wilson A., Ukraine’s Orange Revolution, New Haven 2005.
Yekelchyk S., Ukraine: Birth of a Modern Nation, Oxford 2007.
Żakowski J., Ogniska choroby. Politolog Jan Zielonka o globalnym kryzysie demokracji, „Polityka”, 1.01–12.01.2016, nr 1/2 (3041).

Słowa kluczowe: , , ,