Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 3

The Three Seas Initiative in the International Perspective

Redakcja: Agata Tatarenko, Łukasz Lewkowicz