W poszukiwaniu tradycji historycznej. Studium na temat białoruskich refleksji nad dziedzictwem I Rzeczypospolitej

In search of the historical tradition: a study of Belarusian reflection on the heritage of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Stanisław Boridczenko

ORCID: Stanisław Boridczenko: 0000-0002-5343-5388

Strony: 211-226

Wydanie: Lublin 2020

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.2.10

Sposób cytowania: S. Boridczenko, W poszukiwaniu tradycji historycznej. Studium na temat białoruskich refleksji nad dziedzictwem I Rzeczypospolitej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 2, s. 211-226, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.2.10.

Słowa kluczowe: , , ,

Abstrakt: In the article is discussed Belarusian historical tradition in relation to the policy of memory. Special attention was paid to her reflections on the heritage of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the context of the phenomenon of belarusization. The text of the article consists of two parts. In the first of them, the author describes the history of Belarusian historical thought in connection with the process of evolution of the Belarusian national consciousness and the historical policy of the Belarusian elite. In the second part, the main trends of this thought were highlighted and described in connection with their attitude to the problem of belarusization of the Commonwealth’s heritage. The article points out that in Belarus, after independence, the next stage of an extremely complex process of forming national consciousness began, an integral element of which is the construction of historical discourse by government’s agencies.

Bibliografia:

Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki, red. D. Michaluk, Toruń 2007.

Boridczenko S., Kresy Wschodnie w białoruskiej szkolnej narracji, „Athenaeum: polskie studia politologiczne” 2018, nr 57, s. 141-158, https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.08.

Chernyavskaya Y., Model’ eposa sovremennogo belarusa: opyt kul’turologicheskogo issledovaniya v internetie, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2010, nr 1, s. 313-329.

Chwedoruk R., Polityka historyczna, Warszawa 2018.

Czachor R., Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1990-1996, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2014, nr V/I, s. 31-44.

Dołnar-Zapolski M., Podstawy państwowości Białorusi, Grodno 1919.

Głogowska H., Białoruś 1914-1929. Kultura pod presją polityki, Białystok 1996.

Gorizontov L., Slavyanskiy mir: v poiskakh identichnosti, Moskwa 2011.

Ignatovsky V., Kratkiy ocherk istorii Belorussii, Мińsk 1992.

Kojałowicz N., Chtienia po istorii Zapadnoj Rossii, Petersburg 1864.

Kojałowicz N., Lektcii po istorii Zapadnoj Rossii, Moskwa 1864.

Letko P., W cieniu autokracji: Białoruś, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2014, nr V/I, s. 77-90.

Marples D. R., Our Glorious Past’: Lukashenka’s Belarus and the Great Patriotic War, Hannover 2014.

Nasevich V., Belorusy: stanovleniye etnosa i «natsional’naya ideya», Smoleńsk 2015.

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010, https://doi.org/10.30965/25386565-01701015.

Piczeta V., Belorussiya i Litva v XV-XVI vekach, Moskwa 1961.

Radzik R., Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000.

Smalyanchuk A., «Homo Sovieticus» i byelaruskaya postsavyetskaya histaryyahrafiya, „Istoriohrafichni doslidzhyennya v Ukraini” 2012, nr 22, s. 189-200.

Szabaciuk A., Wybory prezydenckie z 9 sierpnia 2020 r. na Białorusi: przebieg i konsekwencje, „Komentarze IEŚ” nr 234 (137/2020), https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/komentarze/ies-komentarze-234-137-2020.pdf [28.08.2020].

Śleszyński W., Kresy Wschodnie, czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć, Łomianki 2013.

Treshchenok Y., Dve belorusskiye natsional’nyye idei (katolicheskiy natsional-separatizm i pravoslavnayanatsional’naya ideya), [w:] Mezhdunarodnyye Kirillo-Mefodiyevskiye chteniya, posvyashchennyye Dnyam slavyanskoy pis’mennosti i kul’tury: Materialy chteniiy, nr 1-2, Mińsk 2002, s. 126-141.

Treshchenok, Y., Gosudarstvennaya ideologiya i natsional’naya ideya Respubliki Belarus’, Mohylew 2006.

Winnicki Z. J., Historiografia jako metoda kształtowania współczesnej białoruskiej świadomości narodowej, „Echa Przeszłości” 2006, nr 7, s. 343-375.

Winnicki Z. J., Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości, Wrocław 2003.

Winnicki Z. J., Współczesne białoruskie koncepcje genezy Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. S. Wolański, W. Baluk, Wrocław 2006, s. 397-423.

Słowa kluczowe: , , ,