Recenzja książki: Ofer Fridman, Russian ‘Hybrid Warfare’: Resurgence and Politicization, Oxford University Press 2018, ss. 288

Tomasz Olejarz

ORCID: Tomasz Olejarz: 0000-0003-3805-4461

Strony: 269-274

Wydanie: Lublin 2020

DOI: --