Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli podczas pandemii COVID-19 w państwach Grupy Wyszehradzkiej

The feeling of health security of citizens during the COVID-19 pandemic in the Visegrad Group countries

Ewelina Kancik-Kołtun

ORCID: Ewelina Kancik-Kołtun: 0000-0002-9626-4419

Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Strony: 213-237

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.12

Sposób cytowania: E. Kancik-Kołtun, Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli podczas pandemii COVID-19 w państwach Grupy Wyszehradzkiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19 (2021), z. 1, s. 213-237, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.12.

Słowa kluczowe: , , ,

Keywords: , , ,

Abstrakt: Celem artykułu jest dokonanie analizy przeprowadzonych badań empirycznych nad poczuciem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli podczas pandemii COVID-19, a następnie próba interpretacji wyników badań w ujęciu analizy komparatystycznej we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej. Analiza oparta jest na danych ankietowych zebranych w czterech państwach Grupy Wyszehradzkiej (Polsce, Słowacji, Czechach i Węgrzech) w trzech obszarach tematycznych: bezpieczeństwa, mediów i społeczeństwa obywatelskiego. W artykule wykorzystano także analizę takich danych statystycznych, jak: liczba zakażeń COVID-19, liczba osób zmarłych, liczba testowań oraz liczba wykonanych szczepień. Zgromadzone w taki sposób dane pomogły zobrazować stan faktyczny pandemii, na ich podstawie dokonano analizy komparatystycznej. Sytuacja epidemiczna w poszczególnych państwach na całym świecie znacząco wpłynęła na poczucie bezpieczeństwa obywateli. W państwach Grupy Wyszehradzkiej poczucie bezpieczeństwa obywateli podczas pandemii COVID-19 charakteryzowało się dużym stopniem zmienności, co uwarunkowane było rozwojem pandemii w danym okresie i obostrzeniami wprowadzanymi przez rządy.

Bibliografia:

Aldis W., Health security as a public health concept: A critical analysis, „Health Policy and Planning”, 23 (6), 2008.

Google Wiadomości, https://news.google.com/covid19/map?hl=pl&gl=PL&ceid=PL%3Apl&mid=%2Fm%2F03gj2.

Grzywna P., Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji, Katowice 2017.

Jethon Z., Rozwój zdrowia publicznego na przestrzeni wieków w Europie i Polsce, [w:] Zdrowie publiczne – w Polsce, red. M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Warszawa 2013.

Komisja Europejska, Strategia szczepień na koronawirusa, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_pl.

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia (Dz.U. z 1948 r., nr 61, poz. 477).

Koziński M., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne i świadczenia, Gdańsk 2011.

Kruk W., Konecka-Szydełko B., Analiza wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych zgłaszanych w województwie podkarpackim w latach 2013-2017, [w:] Aktualne wyzwania zdrowia publicznego, red. W. Kruk, M. Marać, Rzeszów 2020.

Leowski J., Polityka a zdrowie publiczne, Warszawa 2018.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, https://korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren/.Ministerstvo Vnitra, https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/jak–funguje-prioritizacni-system.

Ministerstvo Vnutra Slovenskiej Republiky, https://www.minv.sk/?tlacove–spravy&sprava=od-1-oktobra-plati-na-slovensku-nudzovy-stav.

Tlačové správy, https://korona.gov.sk/tlacove-spravy/.

Ministerstvo zdravotnictví, Covid Portal, Aktuální opatření, https://covid.gov.cz/opatreni.

Nemzeti Népegészségügyi Központ, https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/932-a-covid-19-vedooltasra-jelentkezesi-hely–az-egeszsegugyi-es-egeszsegugyben-dolgozok-szamara.

Nowicka P.M., Kociak J., Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polski, „Studia BAS”, nr 4 (56), 2018, https://doi.10.31268/Studia-BAS.2018.26.

Podolska A., Wykonawstwo szczepień w 2016 roku w powiecie świdnickim na tle województwa lubelskiego, [w:] Epidemiologia a zagrożenia zdrowia publicznego człowieka, red. M. Marć, W. Kruk, Rzeszów 2020.

Przeszłowska-Zapała J., Ruchy antyszczepionkowców – sytuacja szczepień w Polsce, [w:] Epidemiologia a zagrożenia zdrowia publicznego człowieka, red. M. Marć, W. Kruk, Rzeszów 2020.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/szczepimysie/od-kiedy-moge-sie-zaszczepic.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Cała Polska w czerwonej strefie, kolejne zasady bezpieczeństwa oraz Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie–kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Nowe kroki w walce z koronawirusem – ostatni etap przed narodową kwarantanną, https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem–ostatni-etap–przed-narodowa-kwarantanna.

Statystyki Google, https://www.google.com/search?q=szczepienia+na+covid+statystyki&oq=szczepienia+na+covid+statystyki&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30l7.16322j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Sygit M., Zdrowie publiczne, Warszawa 2017.

Tájékoztató oldal a koronavírusról, https://koronavirus.gov.hu/.

Wojtczak A., Zdrowie publiczne. Wyzwania dla systemów zdrowia XXI wieku, Warszawa 2017.

Wordmeters, https://www.worldometers.info/coronavirus.

Słowa kluczowe: , , ,