Instrumenty polityki bezpieczeństwa informacyjnego Białorusi

Instruments of Information Security Policy in Belarus

Robert Rajczyk

ORCID: Robert Rajczyk: 0000-0003-2848-4775

Afiliacja: Uniwersytet Śląski, Polska

Strony: 279-298

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.15

Sposób cytowania: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19 (2021), z. 1, s. 279-298, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.15.Słowa kluczowe: , , ,

Keywords: , , ,Abstrakt: Celem artykułu jest analiza realizacji polityki bezpieczeństwa informacyjnego Republiki Białorusi, którą przeprowadzono w wymiarach strategicznym i funkcjonalnym. Badaniami objęto przede wszystkim dokumenty strategiczne odnoszące się do problematyki bezpieczeństwa informacyjnego państwa białoruskiego. Proces badawczy uwzględniał zastosowanie analizy zawartości dokumentów źródłowych. W wyniku jego realizacji ustalono, że polityka bezpieczeństwa informacyjnego Białorusi realizowana jest jedynie w wymiarze formalno-prawnym oraz instytucjonalnym. W zakresie polityki bezpieczeństwa informacyjnego w Republice Białorusi podmiotowo traktowane jest jedynie państwo, a pozostałe podmioty, tj. obywatel i społeczeństwo, przedmiotowo.

Bibliografia:

Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, red. M. Kubiak, S. Topolewski, Siedlce–Warszawa 2016.

Czachor R., Transformacja system politycznego Białorusi w latach 1988-2001, Polkowice 2016.

Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, red. M. Kubiak, S. Topolewski, Siedlce–Warszawa 2016.

Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.

Lewandowska A., Kulturowe DNA w wojnie informacyjnej, „Nowa Geopolityka”, 31.01.2019, https://geopolityka.net/anita-lewandowska-kulturowe–dna-w-wojnie-informacyjnej/.

Lewandowska A., Patologia informacji i jej związek z wojną informacyjną.

Prezentacja założeń teoretycznych, „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 2(7).

Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2008.

Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.

Michalczyk S., Polityka medialna jako teoria i praktyka regulacyjna, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, t. 16, 2016.

Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

Rajczyk R., Nowoczesne wojny informacyjne, Warszawa 2016.

Rajczyk R., Oblicza współczesnej propagandy. Przypadek chińsko-tajwańskiej wojny informacyjnej, Katowice 2019.

Żebrowski A., Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna, „Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2013, nr 29.

Słowa kluczowe: , , ,