Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999-2020. Aspekt organizacyjny

Transformation of the Polish Armed Forces 1999-2020. Organizational aspect

Jerzy Kajetanowicz

ORCID: Jerzy Kajetanowicz: 0000-0002-3206-0943

Afiliacja: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Polska

Strony: 83-103

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.5

Sposób cytowania: J. Kajetanowicz, Transformacja Sił Zbrojnych RP 1999-2020. Aspekt organizacyjny, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19 (2021), z. 1, s. 83-103, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.5.

Słowa kluczowe: , , ,

Keywords: , , ,

Abstrakt: W artykule przedstawiono zmiany organizacyjne Wojska Polskiego po przystąpieniu Polski do NATO. Podjętą problematykę zaprezentowano w trzech częściach obejmujących: 1) zmiany przeprowadzone bezpośrednio po wstąpieniu Polski do sojuszu, 2) przekształcenia organizacyjne związane z realizacją programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, 3) zmiany wprowadzone w drugiej dekadzie XXI w. Celem badań było określenie zakresu dokonanych zmian organizacyjnych Wojska Polskiego oraz ich wpływu na bezpieczeństwo państwa. Analizą objęto programy rozwoju Sił Zbrojnych RP, które cyklicznie modyfikowano, dostosowując je do nowych wyzwań i bieżących potrzeb wynikających z sytuacji międzynarodowej, oraz opracowania zwarte, artykuły i publikacje internetowe podejmujące zagadnienia zmian organizacyjnych. W czasie badań wykorzystano metody badania dokumentów oraz krytycznej analizy piśmiennictwa. Rezultatem badań jest ukazanie przebiegu wprowadzanych zmian oraz związanych z tym przekształceń struktury organizacyjnej wojska. Umożliwiło to określenie aktualnych możliwości podjęcia działań obronnych przez Siły Zbrojne RP w przypadku ewentualnego konfliktu zbrojnego.

Bibliografia:

5 Pułk Inżynieryjny. Tradycje, https://5pinz.wp.mil.pl/pl/pages/tradycje-2017-01-16-6/.

6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. S.F. Sosabowskiego, Kraków 2011.

Brygada rozpoznawcza w Białymstoku, 15.11.2014, https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=14889.

Czernikowski K., Wojska lądowe. Cz. I. Okręgi wojskowe i dywizje 1943-2012, Elbląg 2012.

Czernikowski K., Wojska lądowe. Cz. II. Jednostki wojskowe korpusów i dywizji 1943-2012, Elbląg 2012.

Czernikowski K., Wojska lądowe. Cz. III. Jednostki wojskowe centralnego podporządkowania 1943-2015, Elbląg 2015.

Czmur S., Stefaniak L., Drugi sześcioletni, „Polska Zbrojna” 2003, nr 4.

Decyzja ministra ON nr Z-44/Org./P1 z 18.06.2010 r., http://www.jednostkiwojskowe.pl /index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=26.

Drycz C., 9 Flotylla Obrony Wybrzeża – warunki utworzenia, zadania i działalność w Marynarce Wojennej RP oraz uwarunkowania rozformowania, Gdynia 2014.

Dytko T., Restrukturyzacja WP. My pierwszy polski korpus. „Komandos – Militarny Magazyn Specjalny” 1999, nr 5.

Fiszer M., Gruszczyński J., Siły Powietrzne 2008, „Lotnictwo” 2008, nr 6 specjalny.

Gągor F., Dziesięć lat w NATO, „Kwartalnik Bellona” 2009, nr 1.

Gen. Gromadziński: rozpoczął się drugi etap formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej, 11.02.2021, https://www.defence24.pl/gen-gromadzinski-rozpoczal-sie-drugi-etap-formowania-18-dywizji-zmechanizowanej-wywiad.

Goławski A., Armia zawodowa i wykonująca zadania poza krajem, „Przegląd Sił Zbrojnych” 2007, nr 1.

Gołąbek A., Wrona A., Organizacja polskiego lotnictwa wojskowego 1989-2019, „Lotnictwo” 2019, nr 10-11.

Historia wojsk górskich, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, https://www.wojsko-polskie.pl/21bsp/historia-wojsk-gorskich/.

Informacja o planowanych zmianach dyslokacyjnych wynikających z Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2007-2012 oraz jego aneksów, Sztab Generalny WP, Warszawa 2009.

Informacja Rady Ministrów o realizacji w 2001 roku „Programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006”, Warszawa 2001.

Kalendarium wydarzeń 2010 – zmiany organizacyjne, http://www.jednostkiwojskowe.pl /index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=53.

Kalendarium wydarzeń 2013 – zmiany organizacyjne, http://www.jednostki-wojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=668&Itemid=124.

Kalendarium wydarzeń 2014 – zmiany organizacyjne, http://www.jednostkiwojskowe.pl /index.php?option=com_content&view=article&id=775&Itemid=124.

Kalendarium wydarzeń 2018 – zmiany organizacyjne, http://www.jednostkiwojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=970&Itemid=348.

Klisz M., Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 2017, nr 3.

Kowalska-Sendek M., WOT na zachodniej stronie, 27.09.2019, http://www.polska-zbrojna.pl/mobile/articleshow/29333?t=WOT-na-zachodniej–stronie.

Lewandowski G., Modele organizacyjne Sił Zbrojnych RP, praca doktorska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.

Miernicka M., Nowy pułk artylerii, 12.07.2019, http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28781?t=Nowy-pulk-artylerii.

Minister określił kierunki rozwoju, 12.12.2012, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/5744?t=Minister-okreslil-kierunki-rozwoju.

Muczyński R., Program rozwoju sił zbrojnych przyjęty, 29.11.2018, https://www.milmag.pl/news/view?news_id=1636.

Nowe korpusy i dowódcy, „Polska Zbrojna” 2001, nr 20.

Odpowiedź na interpelację w sprawie modernizacji Sił Zbrojnych RP ministra ON nr 603/914/13/2005 z dnia 28.12.2005 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – z upoważnienia ministra – na zapytanie 1005 w sprawie planów MON dotyczących rozformowania 6 Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim, https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/50BA3FEE.

Polcikiewicz Z., Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 2016, nr 7.

Politowski B., Na lądzie i na wodzie, „Polska Zbrojna” 2008, nr 33.

Przeciszewski R., Korpus w przebudowie, „Polska Zbrojna” 2001, nr 21.

Przeciszewski R., Pożegnanie dywizji, „Polska Zbrojna” 2001, nr 6.

Przeciszewski R., Remanent na wschodniej ścianie, „Polska Zbrojna” 2000, nr 42.

Rawski A., Wygaszanie Kilińszczaków, „Polska Zbrojna” 2001, nr 9.

Rdzanek G., Transformacja wojsk lądowych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1995-2013. Wybrane problemy, próba oceny, „Studia Krytyczne/CriticalStudies” 2015, nr 1.

Rochowicz R., Lotnicza jedność, „Polska Zbrojna” 2004, nr 27.

Różański M., Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych RP 2018 – filozofia zmian, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 1A specjalny.

Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy, wyzwania modernizacyjne, red. R. Lipka, T. Smura, Warszawa 2014.

Soloch P., Pietrzak P., Szczyt NATO w Warszawie: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2016, nr I-IV.

Specjalne dowództwo, „Polska Zbrojna” 2007, nr 4.

Szef MON podpisał koncepcję obrony terytorialnej kraju, 25.04.2016, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,510965,szef-mon-podpisal-koncepcje–obrony-terytorialnej-kraju.html.

Telep W., Wojska OPL – czas przemian, „Przegląd Sił Powietrznych” 2010, nr 9.

The Military Balance 1999-2000, London 1999.

The Military Balance 2005-2006, London 2005.

The Military Balance 2011, London 2011.

The Military Balance 2019, London 2020.

Tuszyński Z., Trwa proces formowania 16 Pułku Logistycznego w Elblągu, 14.06.2019, https://16brem.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/2019-06–14v-rozmowy-kadrowe-w-16-puku-logistycznym-w-elblagu/.

Wilewski K., Okręgi, odmaszerować, „Polska Zbrojna” 2012, nr 3.

Wiśniewski G., Podstawowe problemy modernizacji technicznej wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP w perspektywie 2022 roku, Warszawa 2018.

Wojska lądowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Informator, Warszawa 2005.

Wojska obrony terytorialnej w Polsce w latach 1990-2008, http://militarium.net/wojska-obrony-terytorialnej-w-polsce-w-latach-1990-2008-czesc-i/.

Wojska Obrony Terytorialnej – stan na maj 2017 r., 30.06.2017, http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,10598,aktualnosci-z-polski,wojska–obrony-terytorialnej-stan-na-maj-2017-roku.

Wojsko, „Polska Zbrojna” 1999, nr 34.

Wójtowicz T., 18. Dywizja Zmechanizowana Wojska Polskiego – przyczyny powstania, dowództwo, struktura organizacyjna oraz jej rola w Siłach Zbrojnych RP, „Studia de Securitate” 2019, nr 9.

Wzmocniona wysunięta obecność NATO, https://mndne.wp.mil.pl/pl/pages/nato-efp-2017-11-15-y/.

Zarządzenie nr 25/MON ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2004 r. Dziennik Urzędowy MON 2004, nr 13, poz. 139.

Zawadzki W., Polskie Siły Zbrojne AD 2007, „Nowa Technika Wojskowa” 2007, nr 2.

Słowa kluczowe: , , ,