Vukovar – memory conflicts as an obstacle to Serbo-Croatian reconciliation

Vukovar – konflikty pamięci jako przeszkoda na drodze serbsko-chorwackiego pojednania

Magdalena Rekść

ORCID: Magdalena Rekść: 0000-0002-6927-5489

Strony: 47-64

Wydanie: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.3

Sposób cytowania: M. Rekść, Vukovar – memory conflicts as an obstacle to Serbo-Croatian reconciliation, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 4, s. 47-64, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.3.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: 30 years after the tragic events in Vukovar, the Serb and Croatian communities live side by side, each cultivating their memory of their own tragedy and their own victims. The peaceful reintegration, that Croats are proud of, did not go hand in hand with building an atmosphere of reconciliation. No wonder then, that Vukovar is a model example of a divided city, where the mental divisions and psychological barriers affect its politics and everyday life. It seems that such a situation is favourable to politicians in Belgrade and Zagreb. One gets the impression that, as in 1991, Vukovar is becoming a victim of great politics and the clash of Serbian and Croatian nationalism.

Bibliografia:

2. Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama, Popis 2021, https://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H01_01_04/H01_01_04_zup16.html.

8. lipnja 1997. Dolazak Vlaka mira i predsjednika Tuđmana u grad heroj – Vukovar, https://narod.hr/hrvatska/8-lipnja-1997-dolazak-vlaka-mira-i-predsjednika-tudmana-u-grad-heroj-vukovar.

Baillie B., Memorialising the ‘Martyred City’: Negotiating Vukovar’s Wartime Past, [in:] Locating Urban Conflicts: Ethnicity, Nationalism and the Everyday, W. Pullan, B. Baillie (eds.), New York 2013.

Bačić M., Vukovar, ljeto 1991., http://www.h-alter.org/vijesti/vukovar-ljeto-1991.

Baker C., Sounds of the Borderland: Popular Music, War and Nationalism in Croatia Since 1991, Farnham-Burlington 2010.

Bieber F., Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu, Beograd 2020.

Birač D., Privredni razvoj Vukovara: historijsko-komparativna studija, “Tragovi: časopis za srpske i hrvatske teme”, 2018, no. 1.

Cesarz M., Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się chorwackiej tożsamości narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii, “Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2014, no. 4.

Czerwiński M., Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, Kraków 2020.

Czerwiński M., Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków 2012.

‘Ča-kaj-što’ na listi hrvatske nematerijalne baštine, https://magazin.hrt.hr/564181/ca-kaj-sto-na-listi-hrvatske-nematerijalne-bastine.

Damjanović M., Najveći problemi iseljavanje i nezaposlenost, a mladi se žale: ‘Malo je mjesta za izlaske’, https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/sjecanje-na-vukovar/3289617/najveci-problemi-iseljavanje-i-nezaposlenost-a-mladi-se-zale-malo-je-mjesta-za-izlaske/, 16.11.2018.

Drmić M., Isti grad, isti uzrast, ali druge škole: Koje su razlike i kako funkcioniraju odvojene škole u Vukovaru?, https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/isti-grad-isti-uzrast-ali-odvojene-skole-koje-su-razlike-i-kako-funkcioniraju-odvojene-skole-u-vukovaru—546541.html.

Glušica R., Crnogorski jezik i nacionalizam, Beograd 2020.

Istina o Vukovaru, https://filipjakov-vu.com/istinu-o-vukovaru/.

Jagodar J., Vukovar kao primjer multietničkog i podeljenoga grada, “Balcanica Posnaniensia”, 2017, no 24.

Jarzębski M., Kwestia prawnego równouprawnienia języka serbskiego w Vukovarze, [in:] Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska (eds.), Warszawa 2014.

Kardov K., Remember Vukovar, Memory, Sense of Place, and the National Tradition in Croatia, [in:] Democratic Transition in Croatia: Value Transformation, Education, and Media, S. P. Ramet, D. Mantić (eds.), College Station 2007.

Kljajić S., Vukovar – još uvek ista priča, https://www.dw.com/sr/vukovar-jo%C5%A1-uvek-ista-pri%C4%8Da/a-41434675.

Ljubojević A., Speak up, Write out: Language and Populism in Croatia, [in:] Narratives of Identity in Social Movements, Conflicts and Change, L. E. Hancock (eds.), Bingley 2016.

Markešić I., Interkulturna škola u Vukovaru kao “protudržavni element”, “Večernji list”, 29.07.2019, https://www.vecernji.hr/premium/interkulturna-skola-u-vukovaru-kao-protudrzavni-element-1335111.

Milekic S., Fascist Legacy Causes Persistent Headache for Croatian President, https://balkaninsight.com/2019/02/28/fascist-legacy-causes-persistent-headache-for-croatian-president/.

Milošević A., European Commemoration of Vukovar: Shared Memory or Joint Remembrance?, [in:] Framing the Nation and Collective Identities, Political Rituals and Cultural Memory of the Twentieth-Century Traumas in Croatia, V. Pavlaković, D. Pauković (eds.), Abingdon-New York 2019.

Njezin je otac svakoga dana stavljao zastavu na vodotoranj, https://dansjecanja.hrt.hr/clanak/42/njezin-je-otac-svakoga-dana-stavljao-zastavu-na-vodotoranj.

O projektu, https://www.mcdrvu.hr/skolski-program/posjet-osmih-razreda-vukovaru/.

Purchla J., Miasto jako dzieło sztuki?, “Herito – dziedzictwo, kultura, współczesność”, 2016, no. 22-23.

Ramet S. P., Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo, New York 2005.

Rekść M., Maksimir 1990 roku w chorwackiej pamięci zbiorowej, [in:] Polityczne kształty sportu, A. Dubicki, R. Jung, M. M. Kobierecki (eds.), Poznań 2020.

Rekść M., Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna, Łódź 2019.

Srđan Milaković za N1 o situaciji u Vukovaru, https://www.youtube.com/watch?v=yZTCgThNf1c.

Tesar F., Etnički konflikti, Beograd 2019.

U Koloni sjećanja oko deset tisuća, https://hr.n1info.com/vijesti/a576945-kolona-sjecanja-u-vukovaru/.

U VUKOVARU NACRTAN GRB HOS-a I USTAŠKI POZDRAV ‘ZA DOM SPREMNI’ Milaković: ‘To su napravili navijači Dinama, a bila je prisutna policija’, 6.05.2020, https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/u-vukovaru-nacrtan-grb-hos-a-i-ustaski-pozdrav-za-dom-spremni-milakovic-to-su-napravili-navijaci-dinama-a-bila-je-prisutna-policija-10279288.

Vukovar i Škabrnja: 18.11.2020. je po prvi put državni praznik!, 10.11.2020, https://narod.hr/hrvatska/znate-li-da-je-18-11-2020-prvi-put-drzavni-praznik-koji-obiljezava-zrtvu-vukovara-i-skabrnje.

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, https://www.zakon.hr/z/372/Zakon-o-blagdanima,-spomendanima-i-neradanim-danima-u-Republici-Hrvatskoj.

Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, https://www.zakon.hr/z/2503/Zakon-o-progla%C5%A1enju-Vukovara-mjestom-posebnog-domovinskog-pijeteta.

ZANIMLJIVOSTI Zlatni dukati su pjesmu “Vukovar, Vukovar” prvi puta predstavili na kraju Dnevnika HRT-a dan uoči pada grada!”, http://pozeskivodic.com/zanimljivosti-zlatni-dukati-su-pjesmu-vukovar-vtkovar-prvi-puta-predstavili-na-kraju-dnevnika-hrt-a-dan-uoci-pada-grada/.

Žanić I., Simbolični identitet Hrvatske u trokutu raskrižje – predziđe – most, [in:] Historijski mitovi na Balkanu, H. Kamberović (ed.), Sarajevo 2003.

Živić D., Je li Vukovar (bio) srpski grad?, [in:] Vukovar 91.–istina i/ili osporavanje (između znanosti i manipulacije), D. Živić, S. Špoljar-Vržina V. B. Lupis, S Cvikić (eds.), Zagreb-Vukovar 2013.

Słowa kluczowe: , , , ,