Conflict as a differentiating factor in the creation of social capital among youth in Serbia and Poland

Konflikt jako czynnik różnicujący tworzenie się kapitału społecznego wśród młodych w Serbii i Polsce

Jelena Lončar

ORCID: Jelena Lončar: 0000-0002-2374-872X

Zuzanna Sielska

ORCID: Zuzanna Sielska: 0000-0003-1885-0313

Afiliacja: University of Silesia in Katowice, Poland

Strony: 161-182

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.9

Sposób cytowania: Z. Sielska, J. Lončar, Conflict as a differentiating factor in the creation of social capital among youth in Serbia and Poland, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 1, s. 161-182, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.9.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , ,

Abstrakt: W artykule analizowana jest rola konfliktu w kształtowaniu kapitału społecznego. Opierając się na literaturze przedmiotu, można stwierdzić, że jeśli społeczeństwo doświadczyło konfliktu bądź działań wojennych, to w efekcie końcowym procesu kształtowania się kapitału społecznego będzie się on różnił od kapitału społecznego na obszarze, na którym takich działań nie było. Grupa badanych osób to młodzi Serbowie (18-24 lata), którzy w latach 90. przeżyli działania wojenne na terytorium swojego państwa albo wychowali się w środowisku osób uczestniczących w konflikcie oraz młodzi Polacy w wieku 18-24 lata wychowani w społeczeństwie, które w latach 1995- 2002 nie doświadczyło konfliktu ani działań militarnych. Istotne wyniki badań to: w społeczeństwie, w którym nie występowały w przeszłości konflikty, odnotowuje się większy poziom obywatelskości oraz tworzenia wspólnot typu bridging, zaufania do aktorów społecznych spoza najbliższej rodziny, zaufania do instytucji oraz większe poczucie bezpieczeństwa w okolicy. Analizując wyniki, można stwierdzić, że konflikt różnicuje kapitał społeczny w państwie.

Bibliografia:

Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warsaw 2007.

Bar-Tal D., Introduction: Conflicts and social psychology, [in:] Intergroup conflicts and their resolution: Social psychological perspective, D. Bar-Tal (ed.), Psychology Press, 2011, pp. 217-240.

Birešev A., Protest protiv diktature i konstrukcija kolektivnog identiteta, “Sociologija” 2017, no. 59(4), pp. 389-404.

Blattman C., From Violence to Voting: War and Political Participation in Uganda, “American Political Science Review” 2009, no. 103(2), pp. 231-247.

Bourdieu P., Le capital social, “Actes de la Recherche en Sciences Sociales” 1980, no. 31, pp. 2-3.

Bourdieu P., Passeron J.P., Reproduction in Education, Society and Culture, “The School Review” 1990, vol. 86, no. 1, pp. 144-147.

Calvo T. et al., Fear Not for Man? Armed conflict and social capital in Mali, “Journal of Comparative Economics” 2020, no. 48(2), pp. 251-276.

Coleman J. S., Foundation of Social Theory, Cambridge 1990.

Collier P., Hoeffler A., On the incidence of civil war in Africa, “Journal of Conflict Resolution” 2002, no. 46(1), pp. 13-28.

Community Building, “Journal of Planning Education and Research” 1998, no. 18(1), pp. 1-13.

Čolović I., Śmierć na Kosowym Polu, historia mitu kosowskiego, Sejny 2019.

Dasgupta P., Trust as a commodity, [in:] Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, D. Gambetta (ed.), Oxford 1988.

Fukuyama F., Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity, London 1996.

Garfield R., Economic Sanctions, Health, and Welfare in the Federal Republic of Yugoslavia 1990-2000, OCHA, UNICEF, Belgrade 2001.

Gates S. et al,, Development Consequences of Armed conflict, “World Development” 2012, no. 40(9), pp. 1713-1722.

Gordy E.D., The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives, Pennsylvania State University Press, 1999.

Human Rights Watch Report, https://www.hrw.org/legacy/reports/2000/nato/Natbm200-01.htm#P164_36978.

IBRIS, Sondaż IBRIS dla Onetu: którym instytucjom Polacy ufają najbardziej?, Onet Wiadomości, 2020, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ktorym-instytucjom-ufaja-polacy-pytamy-o-policje-kosciol-uetk-rzad-i-sady/swnt7mn.

Jastrzębski P., Stemenković V., Humanitarna wojna, Warsaw 2001.

Knight M., Loayza N., Villanueva D., The peace dividend: Military spending cuts and economic growth, World Bank Policy Research Working Paper No. 1577, 1996, http://ssrn.com/abstract=615030.

Krešić M. et al., Psychological and Behavioural Problems in Children of War Veterans with Post Traumatic Stress Disorder, “The European Journal of Psychiatry” 2016, no. 30(3), pp. 219-230.

Lin N., Cook K.S., Burt R.S., Social Capital: Theory and Research, New York 2001.

Luković M.D., The Kosovo crisis through the eyes of Serbs. Immediate causes, historical roots, course and consequences, Belgrade 2000.

Maslow A., Motivation and Personality, New York 1954.

McFaul M., Transitions from Post-Communism, “Journal of Democracy” 2005, no. 16(3), pp. 5-19.

Miguel E., Shanker S., Sergenti E., Economic shocks and civil conflict: an instrumental variables approach, “Journal of Political Economy” 2004, no. 112(4), pp. 725-753.

Opinie o bezpieczeństwie narodowym, CBOS, 2014, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_018_14.PDF.

Pluciński P., Debt and crisis: Socio-economic critique of neoliberal transformation in Poland, “The Economic and Labour Relations Review” 2020, no. 31(2), pp. 211-229.

Pudar Draško G., Fiket I., Vasiljević J., Big dreams and small steps: comparative perspectives on the social movement struggle for democracy in Serbia and North Macedonia, “Southeast European and Black Sea Studies” 2020, no. 20(1), pp. 199-219.

Putnam R.D., Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, New York 2000.

Regular report from the Commission on Poland’s towards accession, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/regular_report_1999.pdf.

Samopoczucie Polaków w 2001 roku, CBOS, 2001, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_008_02.PDF.

Souz Briggs X., Doing Democracy Up Close: Culture, Power, and Communication in Schwartz S. H., An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values, “Online Readings in Psychology and Culture” 2012, no. 2(1), DOI:10.9707/2307-0919.1116.

Stojiljković Z., Potencijali za promene: Ogledi o sindikatima, civilnom društvu i strategijama promena, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd 2019.

Stryjek T., Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Warsaw 2020.

Sztompka P., Zaufanie, fundament społeczeństwa, Cracow 2007.

Sztompka P., Kapitał społeczny, teoria przestrzeni międzynarodowej, Cracow 2016.

Turska-Kawa A., Wojtasik W., Directiveness” as a Predictor of Religious Attitudes, “Polish Sociological Review” 2017, no. 2, pp. 189-201.

Turska-Kawa A., Religious Determinants of Socio-Political Openness of Young Silesians in Poland, “Polish Political Science Yearbook” 2020, no. 49(1), pp. 85-100.

Urzędowska D., Suchomska J., Feministki w sieci. Nowe media w działaniach przeciwko ograniczeniu praw kobiet w Polsce, “Dyskurs & Dialog” 2020, no. 2, pp. 9-23.

Visvizi A., Matysek-Jędrych A., Mroczek-Dąbrowska A., Introduction – Poland and the 30 years of transition (1989-2019), [in:] Poland in the Single Market: Politics, economics, the euro, A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, A. Mroczek-Dąbrowska (eds.), Milton Park, 2020.

Vladisavljević N., Competitive authoritarianism and popular protest: Evidence from Serbia under Milošević, “International Political Science Review” 2016, no. 37(1), pp. 36-50.

World Health Organization, World health report 2001. Mental health: new understanding, new hope, 2001, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42390/ WHR_2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Słowa kluczowe: , , , ,