Together or apart? Explaining cooperation patterns across the post-communist organized interests

Szczepan Czarnecki

ORCID: Szczepan Czarnecki: 0000-0002-1363-194X

Emilia Szyszkowska

ORCID: Emilia Szyszkowska: 0000-0002-8837-6824

Afiliacja: Warsaw School of Economics, University of Opole

Strony: 167-185

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.10

Sposób cytowania: E. Szyszkowska, S. Czarnecki, Together or apart? Explaining cooperation patterns across the post-communist organized interests, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 167-185, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.10.

Słowa kluczowe: , , , , ,

Keywords: , , , , ,

Abstrakt: Grupy interesów stanowią swoisty głos społeczeństwa obywatelskiego w polityce demokratycznej. Działają one w sytuacji nieustannego tarcia między dwoma głównymi celami strategicznymi: utrzymaniem organizacji przy życiu i wywieraniem wpływu politycznego. W niniejszym artykule eksplorujemy oba te zagadnienia, badając czynniki warunkujące skłonność grupy do współpracy z innymi grupami oraz stopień, w jakim taka współpraca ułatwia dostęp do aparatu decyzyjnego. Niniejszy artykuł bada postkomunistyczne środowisko czterech wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i trzech polityk: energetyki, opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego. Autorzy sprawdzają, czy wzorce współpracy grup interesów obecne na szczeblu unijnym mogą tłumaczyć także zasady gry na poziomach narodowych w wybranych państwach. W rezultacie dowodzą stosunkowo słabej współpracy między grupami interesów w regionie. Jednak nawet tak umiarkowana współpraca wyraźnie wpływa na możliwość dostępu zarówno do partii rządzącej, jak i parlamentu. Zwłaszcza współpraca grup w zakresie wspólnych stanowisk może okazać się swoistym remedium na słabość grup interesów w omawianym regionie.

Bibliografia:

Albareda A., Prioritizing professionals? How the democratic and professionalized nature of interest groups shapes their degree of access to EU officials, “European Political Science Review” 2020, vol.12, pp. 485-501.

Beyers J., Policy Issues, Organisational Format and the Political Strategies of Interest Organisations, “West European Politics” 2008, vol. 31, pp. 1188-1211.

Beyers J., Braun C., Ties that Count. Explaining Interest Group Access to Policymakers, “Journal of Public Policy” 2014, vol. 34, pp. 93-121.

Beyers J., De Bruycker I., Lobbying Makes (Strange) Bedfellows: Explaining the Formation and Composition of Lobbying Coalitions in EU Legislative Politics, “Political Studies” 2018, vol. 66, no. 4, pp. 959-984.

Binderkrantz A.S., Beyers J., Pedersen H.H., What is access? a discussion of the definition and measurement of interest group access, “European Political Science” 2017, vol. 16, pp. 306-321.

Cronk L., Leech B., Meeting at Grand Central: Understanding the social and evolutionary roots of cooperation, Princeton 2012.

De Bruycker I., Beyers J., Balanced or Biased? Interest Groups and Legislative Lobbying in the European News Media, “Political Communication” 2015, vol. 32, no. 3, pp. 453-474.

Dür A., Mateo G., The Europeanization of interest groups: Group type, resources and policy area, “European Union Politics” 2014, vol. 15, no. 4, pp. 572-594.

Eising R., Institutional Context, Organizational Resources and Strategic Choices Explaining Interest Group Access in the European Union, “European Union Politics” 2007, vol. 8, no. 3, pp. 329-362.

Heaney M.T., Outside the Issue Niche: The Multidimensionality of Interest Group Identity, “American Politics Research” 2004, vol. 32, no. 6, pp. 611-651.

Heaney M.T., Lorenz G., Coalition portfolios and interest group influence over the policy process, “Interest Groups & Advocacy” 2013, vol. 2, pp. 251-277.

Hojnacki M., Interest Groups’ Decisions to Join Alliances or Work Alone, “American Journal of Political Science” 1997, vol. 41, no. 1, pp. 61-87.

Hojnacki M., Organized Interests’ Advocacy Behaviour in Alliances, “Political Research Quarterly” 1998, vol. 51, no. 2, pp. 437-459.

Hula K.W., Lobbying Together: Interest Group Coalitions in Legislative Politics, Washington 1999.

Jones B.D., Baumgartner F.R., The Politics of Attention. How the Government Prioritizes Problems, Chicago 2005.

Klüver H., Lobbying in the European Union: Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change, Oxford 2013.

Mahoney C., Baumgartner F.R., The determinants and effects of interest-group coalitions, 2004, https://fbaum.unc.edu/papers/Mahoney_Baumgartner_APSA_2004_Coalitions.pdf.

Mahoney C., Networking vs. Allying: The Decision of Interest Groups to Join Coalitions in the US and the EU, “Journal of European Public Policy” 2007, vol. 14, no. 3, pp. 366-383.

Mahoney C., Baumgartner F.R., Partners in Advocacy: Lobbyists and Government Officials in Washington, “Journal of Politics” 2015, vol. 77, no. 1, pp. 202-215.

Rasmussen M.K., The battle for influence: the politics of business lobbying in the European Parliament, “JCMS: Journal of Common Market Studies” 2015, vol. 53, no. 2, pp. 365-382.

Sabatier P., An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein, “Policy Sciences” 1988, vol. 21, no. 2/3, pp. 129-168.

Salisbury R., Heinz J., Laumann E., Nelson R., Who Works with Whom? Interest Group Alliances and Opposition, “American Political Science Review” 1987, vol. 81, pp. 1217-1234.

Sorurbakhsh L., Interest group coalitions and lobbying environments: toward a new theoretical perspective, “Interest Groups & Advocacy” 2016, vol. 5, pp. 200-223.

Stevens F., De Bruycker I., Influence, affluence and media salience: Economic resources and lobbying influence in the European Union, “European Union Politics” 2020, vol. 21, pp. 1-23.

Tarrow S., Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge 1994.

Wonka A., De Bruycker I., De Bièvre D., Braun C., Beyers J., Patterns of conflict and mobilization: Mapping interest group activity in EU legislative policymaking, “Politics and Governance” 2018, vol. 6, no. 3, pp. 136-146.

Young M., Developing Interests: Organizational Change and the Politics of Advocacy, Lawrence 2010.

Zald M.N., McCarthy J.D., Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory, [in:] Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays, M.N. Zald, J.D. McCarthy, W.A. Gamson (eds.), New York 1987

Słowa kluczowe: , , , , ,