Military presence of the Russian Federation in the Republic of Belarus

Obecność wojskowa Federacji Rosyjskiej w Republice Białorusi

Ireneusz Topolski

ORCID: Ireneusz Topolski:

Strony: 75-91

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.4

Sposób cytowania: I. Topolski, Military presence of the Russian Federation in the Republic of Belarus, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 75-91, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.4.

Słowa kluczowe: , , , , , ,

Keywords: , , , , , ,

Abstrakt: Obecność wojskowa na terytorium Republiki Białorusi ma dla Federacji Rosyjskiej istotne znaczenie geopolityczne. Rosja przywiązuje dużą uwagę do utrzymania na swoich granicach stref buforowych, państw klienckich oraz posiadających ograniczoną suwerenność. Celem niniejszego artykułu jest analiza specyfiki obecności wojskowej Federacji Rosyjskiej na terytorium Białorusi. W prezentowanym artykule, stosując analizę czynnikową, zweryfikowano dwie hipotezy. Po pierwsze, utrzymanie kontroli nad terytorium Białorusi ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Rosji, ale jednocześnie wpływa negatywnie na poziom stabilności państw Europy Środkowo- Wschodniej. Po drugie, Federacja Rosyjska nie posiada na terytorium Republiki Białorusi stałej bazy bojowej, a jej obecność wojskowa ogranicza się tylko do wykorzystania infrastruktury militarnej i transportowej. Jest ona niezbędna do szybkiego rozmieszczenia i rozwinięcia formacji sił zbrojnych oraz rotacyjnego stacjonowania jednostek uderzeniowych. Ze względów politycznych stała obecność wojskowa umożliwia utrzymanie Białorusi w strefie wpływów Federacji. Jednak pod względem militarnym ważniejsze jest wykorzystanie infrastruktury wojskowej i transportowej przez Rosję, w celu szybkiego przerzucenia i rozwinięcia formacji uderzeniowych na terytorium Republiki.

Bibliografia:

 

2022 Index of U.S. Military Strength, D.L. Wood (ed.), Washington 2022.

Andžāns M., Conclusions: Belarus – from a Complex to an Even More Complex Neighbour, [in:] Post-2020 Belarus: Security and Defence Implications for the Baltic States, Poland, and NATO, M. Andžāns, E. Djatkoviča, A. Sprūd (eds.), Riga 2021.

Barros G. et al., Indicators and Thresholds for Russian Military Operations in Ukraine and/or Belarus, Report, Institute for the Study of War, 17 February 2022.

Barros G., Russia Opens Permanent Training Center in Belarus and Sets Conditions for Permanent Military Basing, Institute for the Study of War, 8 April 2021.

Belarus Digest, https://belarusdigest.com.

Boulègue M., Russia’s Assets and Liabilities in Belarus, report, Center for European Policy Analysis, Washington 2020.

Clark M., Barros G., Stepanenko K., Russian Offensive Campaign Assessment, February 27, 2022, Institute for the Study of War, 27 February 2022.

Clark M., Barros G., Stepanenko K., Russia-Ukraine Warning Update: Initial Russian Offensive Campaign Assessment, Institute for the Study of War, 24 February 2022.

Conflict Intelligence Team, https://citeam-ru.medium.com.

Gardiner S., When Do You Know it is a Bridge too Far? Emergency Deputies Committee Meeting, Defense of the Baltic States, [in:] The Russian Military in Contemporary Perspective, S.J. Blank (ed.), Carlisle 2019.

Hedenskog J., Endgame Belarus: Union State Integration Under Pressure, Stockholm 2021.

Instytut Europy Środkowej, https://ies.lublin.pl.

Jewrazija.Ekspiert, https://eurasia.expert.

Kłysiński K., Szymański P., Perspective from Poland: From an Independent Neighbour to a Satellite of Russia Across the Eastern Border, [in:] Post-2020 Belarus: Security and Defence Implications for the Baltic States, Poland, and NATO, M. Andžāns, E. Djatkoviča, A. Sprūd (eds.), Riga 2021.

Konstitucyja Riespubliki Biełarus’ s izmienienijami i dopolnienijami, wynosimymi na riefieriendum, Nacyonalnyj centr prawowoj informacyi Riespubliki Bielarus’, Minsk 2022.

Konstitucyja Riespubliki Bielarus’, https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution.

Marin A., The Union State of Belarus and Russia. Myths and Realities of Political-Military Integration, Vilnius 2020.

Michta A.A., NATO and a Resurgent Russia: Can the Alliance Adapt?, [in:] The Russian Military in Contemporary Perspective, S.J. Blank (ed.), Carlisle 2019.

Mrachek A., Russia, [in:] 2022 Index of U.S. Military Strength, D.L. Wood (ed.), Washington 2022.

Muzyka K., The Belarusian Armed Forces: Structures, Capabilities, and Defence Relations with Russia, Tallinn 2021.

Post-2020 Belarus: Security and Defence Implications for the Baltic States, Poland, and NATO, M. Andžāns, E. Djatkoviča, A. Sprūd (eds.), Riga 2021.

Riespublikanskij riefieriendum po woprosu wniesienija izmienienij i dopolnienij w Konstitucyju Riespubliki Bielarus’, https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution/Referendum.

Rossijsko-bielorusskoje sotrudniczestwo: wriemia stratiegiczeskich rieszenij, analiticzeskij doklad, Moskow–Minsk 2021.

Rudkouski P., Siła bez legitymizacji. Kondycja białoruskiego reżimu po wyborach w 2020 roku, [in:] Kryzys białoruski – czy są szanse na prodemokratyczne zmiany?, A. Szabaciuk (ed.), Lublin 2021.

Rumer E., Belei B., Belarus: with friends like these…, Carnegie Endowment for International Peace, May 2017.

Samorukov M., Perspective from Russia: Belarus and Russia – Allies More in Words than in Deeds, [in:] Post-2020 Belarus: Security and Defence Implications for the Baltic States, Poland, and NATO, M. Andžāns, E. Djatkoviča, A. Sprūd (eds.), Riga 2021.

Sherr J., Ukraine and the Black Sea Region: The Russian Military Perspective, [in:] The Russian Military in Contemporary Perspective, S.J. Blank (ed.), Carlisle 2019.

Sivitsky A., Perspective from Belarus: Russia and Belarus – Still Reluctant Allies, [in:] Post-2020 Belarus: Security and Defence Implications for the Baltic States, Poland, and NATO, M. Andžāns, E. Djatkoviča, A. Sprūd (eds.), Riga 2021.

Sviridenko D., Orzechowski, M., Biało-ruskij mir. Reaktywacja reintegracyjna w relacjach rosyjsko-białoruskich, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2021, vol. 19, no. 2.

Swiedienija o riezultatach golosowanija 27 fiewrala 2022 g., Centralnaja Komissija Riespubliki Bielarus’ po wyboram i prowiedieniju Riespublikanskich riefieriendumow, riefieriendumow, https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/elect18.pdf.

Szabaciuk A., Białoruś w polityce Federacji Rosyjskiej w rok po masowych protestach wyborczych w 2020 roku, [in:] Kryzys białoruski – czy są szanse na prodemokratyczne zmiany?, A. Szabaciuk (ed.), Lublin 2021.

Szabaciuk A. (ed.), Kryzys białoruski – czy są szanse na prodemokratyczne zmiany?, Lublin 2021.

The Military Balance 2015, International Institute for Strategic Studies, London 2015.

The Military Balance 2016, International Institute for Strategic Studies, London 2016.

The Military Balance 2017, International Institute for Strategic Studies, London 2017.

The Military Balance 2018, International Institute for Strategic Studies, London 2018.

The Military Balance 2019, International Institute for Strategic Studies, London 2019.

The Military Balance 2020, International Institute for Strategic Studies, London 2020.

The Military Balance 2021, International Institute for Strategic Studies, London 2021.

The Military Balance 2022, International Institute for Strategic Studies, London 2022.

The Russian Military in Contemporary Perspective, S.J. Blank (ed.), Carlisle 2019.

Topolski I., Instrument militarny polityki zagranicznej państwa, “TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2016, vol. 11, no. 3.

Topolski I., Manewry wojskowe jako forma demonstracji siły militarnej Federacji Rosyjskiej w Europie, “Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 2019, vol. 5, no. 1.

Topolski I., Polityka Federacji Rosyjskie wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013.

Vilpišauskas R., Perspective from Lithuania: Towards no Illusions of an Independent Belarus, [in:] Post-2020 Belarus: Security and Defence Implications for the Baltic States, Poland, and NATO, M. Andžāns, E. Djatkoviča, A. Sprūd (eds.), Riga 2021.

Wilk A., Rosyjska armia białoruska. Praktyczne aspekty integracji wojskowej Białorusi i Rosji, Warsaw 2021.

Słowa kluczowe: , , , , , ,