The security of Ukraine in the context of information warfare in cyberspace carried out by the Russian Federation

Bezpieczeństwo Ukrainy w kontekście wojny informacyjnej w cyberprzestrzeni kreowanej przez Federację Rosyjską

ORCID: Agnieszka Rogozińska: 0000-0002-3462-7851

Afiliacja: Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

ORCID: Agnieszka Rogozińska: 0000-0002-3462-7851

Strony: 107-122

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.6

Sposób cytowania: A. Rogozińska, The security of Ukraine in the context of information warfare in cyberspace carried out by the Russian Federation, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 107-122, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.6.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: W dyskursie publicznym zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską determinowane są przede wszystkim przez akcje z użyciem działań poniżej progu wojny (o charakterze hybrydowym) za pomocą środków niemilitarnych, m.in. w odniesieniu do cyberprzestrzeni. Działania o takim charakterze prowadzone są przez służby specjalne agresora lub powiązane z nimi grupy hakerów oraz aktywistów, których celem jest paraliżowanie funkcjonowania państwa atakowanego (jego administracji, infrastruktury krytycznej). Działania takie mają charakter wielostronny, aktywność podejmowana jest na wielu polach (social media, prowokowanie wydarzeń, zakładanie prorosyjskich organizacji, tworzenie portali informacyjnych) i wciąż eskaluje. Celem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule, jest identyfikacja działań i ocena wpływu rosyjskiej wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską w cyberprzestrzeni w latach 2014 i 2022 na bezpieczeństwo Ukrainy. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano ogólnometodologiczne metody badawcze, przede wszystkim analizę i krytykę literatury. Metoda studium przypadku została wykorzystana do zidentyfikowania konkretnych przykładów wojny informacyjnej stosowanej przez Federację Rosyjską przeciwko wybranym krajom Europy Środkowo-Wschodniej.

Bibliografia:

Attack on Ukrainian Government Websites Linked to GRU Hackers, Bellingcat Investigation Team, https://www.bellingcat.com/news/2022/02/23/attack-on-ukrainian-government-websites-linked-to-russian-gru-hackers/.

Banasik M., Bezpieczeństwo w aspekcie zagrożeń hybrydowych, “Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej” 2016, no. 3(19).

Broad W.J., Markoff J., Sanger D.E., Israeli Test on Worm Called Crucial in Iran Nuclear Delay, Strategy International, https://strategyinternational.org/experts/mark-voyger/.

Cheda R., Rosyjska wojna informacyjna – lekcja z Ukrainy, Wiadomości WP, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosyjska-wojna-informacyjna-lekcja-z-Ukrainy,wid,17301467,wiadomosc.html?ticaid=118406.

Coynash H., Russia brings ‘humanitarian’ convoys to Ukraine by day, military trucks carrying death by night, Kharkiv Human Rights Protection Group, http://khpg.org/en/1564595792.

Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2014.

Fake News of Cyber Attacks Fast-Spreads, as Conflict between Russia and Ukraine Escalates, https://blog.checkpoint.com/2022/03/03/hacktivismin-the-russia-ukraine-war-questionable-claims-and-credits-war/.

Fryc M., Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”, “Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, no. 33.

Gareev M., If War Comes Tomorrow? The Contours of Future Armed Conflict, Routledge–Abingdon 1998.

Hopkins V., A hack of the Defense Ministry, army and state banks was the largest of its kind in Ukraine’s history, The New York Times, https://www.nytimes.com/2022/02/15/world/europe/ukraine-cyberattack.html.

Jonsson O., Seely R., Russian Full-Spectrum Conflict: An Appraisal After Ukraine, “The Journal of Slavic Military Studies” 2015, no. 28.

Kontseptual’nyye vzglyady na deyatel’nost’ Vooruzhennykh Sil Rossiyskoy Federatsii v informatsionnom prostranstve, https://function.mil.ru/news_page/country/ more.htm?id=10845074@cmsArticle].

Kuk A.I., Kanwa wywiadu agenturalnego, Warsaw 1994.

Lewis B.C., Information Warfare, Federation of American Scientists, http://fas. org/irp/eprint/snyder/infowarfare.htm.

Libicki M., What is Information Warfare?, Washington D.C. 1995.

Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Warszawa 2008.

Mattsson P.A., Eklund N., Russian Operational Art., “The Fifth Period: Nordic And Arctic Applications”, vol. 1, 2013, no. 1, https://www.stratcomcoe.org/peter-mattsson-niklas-eklund-russian-operational-art-fifth-period-nordic-and-arctic-applications.

Messner E.Ye., Khochesh’ mira, Pobedi bunt!, Moskva 2005, http://militera.lib.ru/science/0/pdf/messner_ea01.pdf].

‘NotPetya’ malware attacks could warrant retaliation, says Nato affiliated-researcher, https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/03/notpetya-malware-attacks-ukraine-warrant-retaliation-nato-researcher-tomas-minarik.

Nowe sankcje USA wobec Rosji. Uderzają w największe przedsiębiorstwa, Onet Wiadomości, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/nowe-sankcje-usa-wobec-rosji-uderzaja-w-najwiek-sze-przedsiebiorstwa/w9lkp.

Olchawa M., Misja Ukraina, Warsaw 2016.

Patterson D., The ransomware wars: Here’s how much cash the top gangs reel in, CNS News, https://www.cbsnews.com/news/ransomware-war-conti-revil-hellokitty/.

Perry B., NonLinear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Operations and Special Operations, “Small Wars Journal” 2015, no. 1, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/non-linear-warfare-in-ukraine-the-criticalrole-of-information-operations-and-special-operation.

Polityka ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warsaw 2013.

Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki and Deputy NSA for Cyber and Emerging Technologies Anne Neuberger, 21 March 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/03/21/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-and-deputy-nsa-for-cyber-and-emerging-technologies-anne-neuberger-march-21-2022/.

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Kalendarium – sankcje UE wobec Rosji w sprawie Ukrainy, http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/.

Raport OSW. Zmiany w potencjale militarnym Federacji Rosyjskiej (po rosyjskiej operacji wojskowej w Gruzji), Warsaw 2009.

Reisinger H., Golz A., Russia’s Hybrid Warfare: Waging War below the Radar of Traditional Collective Defence, “NATO Research Paper” 2014, no. 105.

Russia unleashed data-wiper malware on Ukraine, say cyber experts, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/feb/24/russia-unleashed-data-wiper-virus-on-ukraine-say-cyber-experts.

Sankcje i Rosja, J. Ćwiek-Karpowicz, S. Secrieu (ed.), Warsaw 2015.

Todd D., NB65 Hackers Attacking Russian Orgs in Ukraine Retaliation, https://www.secureworld.io/industry-news/nb65-hackers-russia-ukraine.

Ukraine hit by ‘massive’ cyber-attack on government website, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/jan/14/ukraine-massive-cyber-attack-government-websites-suspected-russian-hackers.

Ukrainian Defense Ministry’s Website Among Several Hit By Cyberattack, https://www.rferl.org/a/ukraine-defense-ministry-cyberattack/31705206.html.

W Moskwie szykują ustawę, która “naprawi błąd” Chruszczowa, TVN24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/nikita-chruszczow-przekazal-krym-ukrainie-nielegalnie,512415.html.

Wojnowski M., „Zarządzanie refleksyjne” jako paradygmat rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych w XXI w., “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, no. 7.

Wrzosek M., Konflikt rosyjsko-ukraiński a zmiany w teorii prowadzenia działań militarnych, “Kwartalnik Bellona” 2014, no. 4

Słowa kluczowe: , , , ,