Wpływ pandemii COVID-19 na realizację samorządu przez obywateli na przykładzie wyborów i referendów w trakcie kadencji w Polsce

The impact of the COVID-19 pandemic on the implementation of local government by citizens on the example of elections and referenda during the term of office in Poland

Michał Klonowski

ORCID: Michał Klonowski:

Strony: 133-155

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.3.6

Sposób cytowania: M. Klonowski, M. Onasz, Wpływ pandemii COVID-19 na realizację samorządu przez obywateli na przykładzie wyborów i referendów w trakcie kadencji w Polsce, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 3, s. 133-155, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.3.6.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: Artykuł stanowi próbę oszacowania wpływu, jaki na przebieg wyborów i referendów lokalnych w Polsce miała pandemia COVID-19. Wzięto pod uwagę wszystkie procesy wyborcze (a więc wybory uzupełniające, ponowne i przedterminowe) oraz referenda lokalne, które obyły się w okresie od ostatniej elekcji samorządowej w październiku 2018 r. aż do 15 maja 2021 r., czyli do momentu formalnego zniesienia stanu epidemii w Polsce. Autorzy starają się sprawdzić, w jakim stopniu pandemia ograniczyła swobodę realizacji idei samorządu wśród mieszkańców, jak bardzo wydłużył się okres oczekiwania na następców tych samorządowców, którzy z jakiegoś powodu utracili mandat, i o ile trudniej było mieszkańcom doprowadzić do przeprowadzenia referendów.

Bibliografia:

Alacio García R.Y., Organización de elecciones mundiales y acontecimiento sanitario de 2020, „Utopia y praxis Latinoamericana” 2020, no. EXTRA 8, s. 52-72, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4081874.

Amrurobbi A.A., Sutrisno E.L., Local elections Turing the Covid-19 Outbreak: Inclusivity and Challenges for Voters with Disabilities, „Politicon” 2022, no. 4(1), s. 17-52, DOI: https://doi.org/10.15575/politicon.v4i1.16142.

Clark A., James T.S., Britain: postponement, complexity ans sub-national elections in the COVID-19 pandemic, https://www.idea.int/sites/default/files/britain-postponement-complexity-and-sub-national-elections-in-the-covid-19-pandemic-en.pdf.

Coll J., Waiting to vote safety: How Covid-19 safety measures shaped in-person voter wait times during the 2020 election, „Social Science Quarterly” 2022, no. 103(2), s. 380-398, DOI: https://doi.org/10.1111/ssqu.13124.

Grogan J., Donald A., Routledge Handbook of Law and the COVID-19 Pandemic, London 2022, DOI: https://doi.org/10.4324/9781003211952.

International IDEA, Global overview of COVID-19: Impact on elections, https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections.

James T.S., New Development: Running elections during a pandemic, „Public Money & Management” 2021, no. 41(1), s. 65-68, DOI: https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1783084.

Jańczuk L., Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych. Ujęcie ustrojowe, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 14(2016), z. 5, s. 363-374.

Johnson A.F., Pollock W., Rauhaus B., Mass Casualty Event Scenarios and Political Shifts: 2020 Election Outcomes and the U.S. COVID-19 Pandemic, „Administrative Theory and Praxis” 2020, no. 42 (2), s. 249-264, DOI: https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1752978.

Kajcsa A., Elections In Romania during COVID-19. An analysis through the perspective of the extralegal sources of law, „Juridical Current” 2021, no. 4, s. 13-20.

Kancik-Kołtun E., Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli podczas pandemii COVID-19 w państwach Grupy Wyszehradzkiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 19(2021), z. 1, s. 213-237. DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.1.12.

Landman T., Di Gennaro Splendore L., Pandemic Democracy: Elections and COVID-19, „Journal of Risk Research” 2020, no. 23(7-8), s. 1060-1066, DOI: https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1765003.

Mazurkiewicz M., Wybory niekonkurencyjne w Polsce na poziomie lokalnym – wstępne oceny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2020, nr 79(1), s. 97-113, DOI: https://doi.org/10.7366/1509499517905.

Michalak B., Koronawirus a wybory prezydenckie. Czym grozi głosowanie podczas pandemii?, https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/B_Michalak_Koronawirus%20a%20wybory.pdf.

Musiał-Karg M., Głosowanie korespondencyjne podczas pandemii Covid-19. Doświadczenia z polskich wyborów prezydenckich 2020 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2(60), s. 31-48, DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.02.

Noury A., François A., Gergaud O., Garel A., How does COVID – 19 affect electoral participation? Evidence from the French municipal elections, „PLoS ONE” 2021, no. 16(2), DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247026.

Onasz M., Quality of democratic election process during the COVID-19 pandemic: the Schedler’s chain of democratic choice perspective, „Athenaeum” 2021, no. 72(4), s. 188-210, DOI: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.11.

Pelguta J., Levinsky R., Škoda S., Do elections accelerate the COVID-19 pandemic?, „Journal of Population Economics” 2022, no. 35, s. 197-240, DOI: https://doi.org/10.1007/s00148-021-00870-1.

Piękoś K., Hadała-Skóra A., Wybory parlamentarne w okresie pandemii COVID-19 na przykładzie Trynidadu i Tobago, „Polityka i Społeczeństwo” 2021, nr 4(19), s. 117-129, DOI: https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.9.

Pop I.D., COVID-19 crisis, voters’ drivers, and financial markets consequences on US residential election and global economy, „Finance Research Letters” 2022, no. 44, s. 1-8, DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102113.

Squire P., Uncontested Seats in State Legislative Elections, „Legislative Studies Quarterly” 2000, no. 25(1), s. 131-146, DOI: https://doi.org/10.2307/440396.

Sula P., Madej M., Błaszczyński K., In the shadow of plagues: 2020 presidential elections in Poland, „Przegląd Politologiczny” 2021, nr 3, s. 27-45, DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2021.26.2.3.

Tatarczyk D., Wojtasik W., The Incumbency Advantage during the COVID-19 Pandemic: Examining the 2020 Polish Presidential Election, „East European Politics and Societies” 2022, DOI: https://doi.org/10.1177/08883254221085307.

Weibrecht N., Rößler M., Bicher M., Emrich Š., Zauner G., Popper N., How an election can be safely planned and conducted during a pandemic: Decision support based on a discrete event model, „PLoS ONE” 2021, no. 16(12), DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261016.

Żelichowski R., Polityka w cieniu korona wirusa. Wybory parlamentarne w Królestwie Niderlandów, „Politeja” 2021, nr 18 (75), s. 119-141, DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.06.

Słowa kluczowe: , , , ,