Recenzja książki: Kinga Smoleń, Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, 389 ss.

Bartosz Wróblewski

ORCID: Bartosz Wróblewski: 0000-0003-4436-8221

Afiliacja: Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Strony: 361-369

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.15

Sposób cytowania: B. Wróblewski, Recenzja książki: Kinga Smoleń, „Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, 389 ss., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20 (2022), z. 4, s. 361-369, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.15