Recenzja książki: Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy, red. W. Baluk, J. Makar, M. Doroszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, 386 ss.

Michał Włodarczyk

ORCID: Michał Włodarczyk: 0000-0001-5169-3087

Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski, Polska

Strony: 371-381

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.16