The Europeanisation of Greek foreign policy towards the Republic of North Macedonia

Europeizacja polityki zagranicznej Grecji wobec Republiki Północnej Macedonii

ORCID: Artur Adamczyk: 0000-0002-5444-3670

ORCID: Artur Adamczyk: 0000-0002-5444-3670

Strony: 233-249

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.14

Sposób cytowania: A. Adamczyk, The Europeanisation of Greek foreign policy towards the Republic of North Macedonia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 1, s. 233-249,
DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.14

Słowa kluczowe: , , , , ,


Abstrakt:
Głównym celem artykułu jest analiza procesu europeizacji greckiej polityki zagranicznej wobec Macedonii Północnej. Autor starał się przedstawić główne założenia konceptualne dotyczące procesu europeizacji polityki zagranicznej, wskazując na jej różnorodność definicyjną oraz kierunki rozwoju badań. Następnie została opisana ewolucja polityki zagranicznej Grecji wobec Macedonii Północnej w kontekście europeizacji greckiej dyplomacji. We wnioskach autor podkreślił, że europeizacja ta ma charakter sinusoidalny i jest uwarunkowana wieloma czynnikami, w tym m.in. charakterem relacji między greckimi elitami politycznymi a społeczeństwem tego kraju. Wskazano także, że Grecja stopniowo kształtuje swój wizerunek jako państwa zeuropeizowanego, w tym dysponującego wiarygodną i przewidywalną polityką zagraniczną.

Bibliografia:

1. Adamczyk A., Prospects for extending the European Union to the countries of the Western Balkans, “Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2018, no. 4.

2. Adamczyk A., Karadzoski M., Wyzwanie dla tożsamości międzynarodowej Macedonii – grecko-macedoński spór o nazwę państwa, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, vol. 19, no. 1.

3. Anastasakis O., The Europeanisation of the Balkans, “The Brown Journal of World Affairs” 2005, vol. XII, issue 1.

4. Armakolas I. et al., North Macedonia: What’s next?, Open Society Foundation, European Policy Institute, 2019.

5. Barburska O., Europeizacja jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej w zakresie promocji demokracji, “Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2020, no. 1, DOI: 10.33067/SE.1.2020.1.

6. Barburska O., Milczarek D., Historia integracji europejskiej w zarysie, Dinkograf, Warsaw 2013.

7. Bastian J., Greece in Southeast Europe. Political Opportunities and Economic Challenge, International Policy Analysis Friedrich Ebert Stiftung, 2010.

8. Bὂrzel T., Risse T., When Europe hits home: Europeanisation and domestic change, “European Integration Online Papers” 2000, vol. 4, no. 15, https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/1696/00_56.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

9. Chryssogelos A., Still Europeanised? Greek Foreign Policy During the Eurozone Crisis, “GreeSE Papers” 2017, no. 118, https://www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Assets/Documents/Publications/GreeSE-Papers/GreeSE-No118.pdf.

10. Cianciara A., Wzory europeizacji zewnętrznej: mechanizmy, uwarunkowania, rezultaty, “Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2013, no. 3.

11. Cianciara A. et al., Europeizacja partii politycznych i grup interesu w wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego i kandydujących do Unii Europejskiej, Warsaw 2015.

12. Dokos Th., Greece in a changing strategic settings, [in:] Th.A. Couloumbis, Th. Kariotis, F. Nellou (eds.), Greece in the Twentieth Century, Frank Cass, London–New York 2003.

13. Dyduch J., Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

14. Kazakos P., Ioakimidis P. (eds.), Greece and EC membership evaluated, Pinter, London 1994.

15. Floudas D.A., A name for a conflict or a conflict for a name? An analysis of Greece’s dispute with FYROM, “Journal of Political and Military Sociology” 1996, vol. 24 (Winter).

16. Kamińska J., Europeizacja polskiej polityki zagranicznej, “Studia Europejskie – Studies in European Affairs” 2008, no. 3.

17. Kechagiaras Y., Why Did Greece Block the Euro-Atlantic Integration of the Former Yugoslav Republic of Macedonia? An analysis of Greek Foreign Policy Behaviour Shifts, “GreeSE Paper” 2012, no. 58, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe LSE.

18. Keridis D., Greece and the Balkans: From stabilization to growth, Hellenic Studies Unit at Concordia University in Montreal, 2006.

19. Kofos E., Greece’s Macedonian adventure: The controversy over FYROM’s independence and recognition, [in:] V. Cofoudakis, H.J. Psomiades, A. Gerylomatos (eds.), Greece and New Balkans. Challenges and opportunities, Pella, New York 1999.

20. Koźbiał K., The Greek-Macedonian conflict and its impact on the European integration process in the Balkans, “Visnyk of the Lviv University. Series International Relations” 2020, issue 48.

21. Larrabee S.F., Greek security concerns in the Balkans [in:] V. Cofoudakis, H.J. Psomiades, A. Gerylomatos (eds.), Greece and New Balkans. Challenges and opportunities, Pella, New York 1999.

22. Milczarek D., Barburska O., Past and present of European integration. Poland’s perspective, ASPRA-JR, Warsaw 2015.

23. Mitropoulos D., Greek foreign policy and mass media: Subordination, emancipation, indifference, [in:] P. Tsakonas (ed.), Contemporary Greek foreign policy, Sideris, Athens 2003.

24. Wong R., Hill Ch. (eds.), National and European foreign policies: Towards Europeanization, Routledge, New York 2012.

25. Olsen J.P., The many faces of Europeanisation, “JCMS: Journal of Common Market Studies” 2002, no. 5.

26. Panagiotou R., Greece’s EU presidency and the challenge of Western Balkan enlargement policies in light of the crisis, “Centre for Southeast European Studies Working Paper” 2015, no. 12.

27. Papacosma S.V., NATO, Greece, and the Balkans in the post-Cold War era, [in:] V. Cofoudakis, H.J. Psomiades, A. Gerylomatos (eds.), Greece and New Balkans. Challenges and opportunities, Pella, New York 1999.

28. Paquin J., Managing controversy: U.S. stability seeking and the birth of the Macedonian State, “Foreign Policy Analysis” 2008, no. 4.

29. Radaelli C.M., Europeanisation: Solution or problem?, “European Integration Online Papers” 2004, 8(10)/October, https://www.researchgate.net/publication/5015009_Europeanisation_Solution_or_Problem.

30. Riedel R., Europeizacja – koncepcje i agenda badawcza, [in:] A. Pacześniak, R. Riedel (eds.), Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, A. Marszałek, Oslo–Toruń–Wrocław 2010.

31. Ruszkowski J., Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Difin, Warsaw 2019.

32. Schimmelfenning F., Europeanisation beyond Europe, “Living Reviews in European Governance” 2007, vol. 2, no. 1.

33. Simitis C., Greece in the emerging system of international relations, “Review of International Affairs” 1996, vol. XLVII.

34. Sioussiouras P., The process of recognition of the new independent states of former Yugoslavia by the European Community: The case of former Socialist Republic of Macedonia, “Journal of Political and Military Sociology” 2014, no. 1.

35. Stavridis S., The Europeanisation of Greek foreign policy: A literature review, LSE, 2003, http://eprints.lse.ac.uk/5692/1/Stavridis-10.pdf.

36. Szczesio S.L., The Policy of the George H.W. Bush’s administration toward Macedonia, “Politeja” 2014, no. 4.

37. Featherstone K., Radaelli C. (eds.), The politics of Europeanisation, Oxford University Press, Oxford 2003.

38. Terzi O., Europeanisation of Foreign Policy and Candidate Countries: A comparative study of Greek and Turkish cases, “Politique Européenne” 2005, vol. 17, no. 3.

39. Tsardanides Ch., Stavridis S., The Europeanisation of Greek foreign policy: A critical appraisal, “European Integration” 2005, vol. 27, no. 2.

40. Tonra B., The Europeanisation of National Foreign Policy: Dutch, Danish and Irish Foreign policies on the EU, Ashgate, Aldershot 2001.

41. Vankovska B., The Prespa Agreement, Ethnicity and Nationality, “Yearbook of the Faculty of Philosophy” 2019, https://www.academia.edu/39390181/THE_PRESPA_AGREEMENT_ETHNICITY_AND_NATIONALITY.

42. Veremis Th., Greece and the Balkans in the post-Cold War era, [in:] V. Cofoudakis, H.J. Psomiades, A. Gerylomatos (eds.), Greece and New Balkans. Challenges and opportunities, Pella, New York 1999.

Słowa kluczowe: , , , , ,