Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? Głos w dyskusji nad perspektywami i celami pewnego wspólnego projektu

Rafał Stobiecki

ORCID: Rafał Stobiecki:

Strony: 25-32

Wydanie: Lublin 2013

DOI: --