Czy warto próbować? Kilka uwag na marginesie polsko-rosyjskiego projektu edukacyjnego „Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii”

Rafał Wnuk

ORCID: Rafał Wnuk:

Strony: 39-42

Wydanie: Lublin 2013

DOI: --