Recenzja książki: Rafał Marceli Blüth, „Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933-1938, wybór, wstęp i noty Marek Kornat, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2016, s. 295

Michał Kozłowski

ORCID: Michał Kozłowski:

Strony: 204-209

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: M. Kozłowski, Recenzja książki: Rafał Marceli Blüth, „Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933-1938, wybór, wstęp i noty Marek Kornat, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2016, s. 295, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 203-209.

Słowa kluczowe: 

Słowa kluczowe: