Sprawozdanie z seminarium „Europejski Dialog”

ORCID: Aleksandra Kuczyńska-Zonik: 0000-0002-5672-9613

Afiliacja: John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

ORCID: Aleksandra Kuczyńska-Zonik: 0000-0002-5672-9613

Strony: 234-235

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: A. Kuczyńska-Zonik, Sprawozdanie z seminarium „Europejski Dialog”, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 233-235.