Jerzy Kłoczowski: 1924-2017. Wspomnienie

Hubert Łaszkiewicz

ORCID: Hubert Łaszkiewicz: 0000-0001-6697-8448

Strony: 245-251

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: H. Łaszkiewicz, Jerzy Kłoczowski: 1924-2017. Wspomnienie, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 245-251.