Między polityką a przemilczeniem – pamięć o Zagładzie na Białorusi 1991-2017 (Between politics and silence – the memory of the Holocaust in Belarus 1991-2017)

ORCID: Roman Romantsov: 0000-0003-3542-2273

Strony: 43-68

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: R. Romantsov, Między polityką a przemilczeniem – pamięć o Zagładzie na Białorusi 1991-2017, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 43-68.

Słowa kluczowe: , , , ,

Abstrakt: The article presents the analysis of the Holocaust in the memory policy in Belarus in 1991-2017. In the paper there was analyzed the policy of the President and Ministry of Education to the Holocaust. The article describes the activities of non-governmental institutions and museums in the protection of the Holocaust memory. The author characterizes how Holocaust memory is reflected in documentary films and contemporary art.

Słowa kluczowe: , , , ,