De-bordering, Re-bordering and Integration of the Croatian Minority of Hungary

Máté Kitanics

ORCID: Máté Kitanics:

Strony: 91-111

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: M. Kitanics, N. Pap, ‘De-bordering, Re-bordering and Integration of the Croatian Minority of Hungary’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 15, No. 3, 2017, pp. 91-111.

Słowa kluczowe: , , , ,

Abstrakt: This paper describes the identity, assimilation and loyalty issues concerning the Croatian community in Hungary. In the regions of Central Europe and the northern Balkans, several Catholic southern Slavic ethnic groups have developed, each with their own identities, and throughout the 19th and 20th centuries most of them joined the national integration of Croats. However, this integration process has not been completed in all cases, and several groups remain the subjects of political games between Croatian-Serbian and Croatian-Serbian-Hungarian players. The paper analyzes the national integration process of mainly the Bunjevci and Bosniak groups of the Croatian community in Hungary in the new re-bordering period.

Bibliografia:

Karácson, I., Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664 [Evlia Cselebi’s Turkish globe-trotter’s journeys in Hungary between 1660-1664], Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1904.
Kitanics, M., A Magyarországra irányuló horvát migráció a 16-18. században, (PhD-disszertáció) [Croatian migration targeting Hungary in the 16-18th century, (PhD dissertation)], Pécs: University of Pécs, 2014.
Kolnhofer, V., A gradistyei horvátok és a magyar-osztrák határkijelölés, (PhDdisszertáció) [Burgenland Croats and the designation of the Hungarian-Austrian border, (PhD dissertation)], Pécs: University of Pécs, 2008.
Kováts, V., ‘Szigetvári történeti néphagyományok I.’ [Historical folklores traditions of Szigetvar I.], in: Gy. Szabó (ed), A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1961, Pécs, 1962, pp. 129-138.
Léphaft, Á. and P. Reményi, ‘Transforming borders—changing development potentials—the case of Vojvodina’, in: N. Drešković (ed), Zbornik Radova Trećeg Kongresa Geografa Bosne i Hercegovine: Book of Papers [of the] Third Congress of Geographers of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: Geografsko drustvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2014, pp. 295-302.
Pap, N., Hungary, the Balkans and the Mediterranean, Pécs: Publikon Books, 2013.
Pap, N., Kitanics, M., Gyenizse, P., Hancz, E., Bognár, Z., Tóth, T. and Z. Hámori, ‘Finding the Tomb of Suleiman the Magnificent in Szigetvar, Hungary: Historical, Geophysical and Archeological Investigations’, Die Erde, vol. 146, no. 4, 2015, pp. 289-303.
‘Siklóson járt Bosznia-Hercegovina főmuftija’ [The Grand Mufti of Bosnia and Herzegovina visits Siklós], Siklósi Hírek, 29 April 2016.
Sokcsevits, D., ‘A horvátság csángói—a bunyevác népcsoport a horvát nemzeti integrációs folyamatban’ [The “Csango people” of the Croats—the ethnic group of Bunjevci in the Croatian national integration process], Limes, vol. 16, no. 3, 2003, pp. 67-82.
Szilágyi, J., Tukuljski Racovi—Egy rác népcsoport és rokonai múltja régi dokumentumok tükrében [Rascians who live on Tököl—The history of a Rascian ethnic group and its relatives, in view of old documents], Tököl: Private Edition, 2016.

Słowa kluczowe: , , , ,