The combat potential and the security strategy of Russia – towards rebuilding the position in the international arena

Zbigniew Ścibiorek

ORCID: Zbigniew Ścibiorek:

Strony: 61-85

Wydanie: Lublin 2018

DOI: --

Sposób cytowania: Zbigniew Ścibiorek, Marek Bodziany, ‘The combat potential and the security strategy of Russia – towards rebuilding the position in the international arena’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 16, No. 4, 2018, pp. 61-85.

Słowa kluczowe: , , ,

Abstrakt: The current state of coexistence in international arena is contested. Russian Federation (RF) cannot come to terms with the fact that following the dissolution of the USSR, it sustained substantial losses, especially with regards to its role globally. The team of Putin is striving to rebuild the power of their country. The Russian society, used to sacrifices for the homelands, offers its invaluable support. A lot of effort is put in the development of the armaments sector. As a result, the structure, command and mobilization the Armed Forces have substantially improved. The RF Armed Forces prepare for a possible armed conflict. Various types of exercise are conducted; frequently maneuvers take place in proximity to the borders of NATO member-states. This paper examines these developments and suggest possible ways of bypassing the emerging challenges.

Bibliografia:

Bieleń, S., ‘Strategiczne cele polityki rosyjskiej’ [Strategic objectives of Russian policy], Myśl Polska, http://www.mysl-polska.pl/585 [2016-08-12].
Bodakowski, J., ‘Modernizacja rosyjskiej armii’ [Modernization of the Russian army], Prawy.pl, 5.01.2017, http://prawy.pl/43908-modernizacjarosyjskiej-armii/ [2017-10-10].
Ciastoń, R., ‘Siły Strategiczne Federacji Rosyjskiej’ [Strategic Forces of the Russian Federation], FAE Policy Paper, no. 9/2014.
Defence 24, ‘Rosyjska armia rośnie w siłę. Szojgu składa raport Putinowi’ [The Russian Armed Forces are growing in strength. Shoigu reports to Putin], Defence 24, https://www.defence24.pl/rosyjska-armia-rosnie-wsile-szojgu-sklada-raport-putinowi [2018-08-02].
Dimitrakopoulou, S. and A. Liaropoulos, ‘Russia’s National Security Strategy to 2020: A Great Power in the Making?’, Caucasian Review Of International Affairs, vol. 4 (1), Winter 2010.
Dugin, A., ‘Na eurazjatyckim kontynencie dla Polski miejsca nie ma’ [There is no place for Poland on the Eurasian continent], http://jagiellonia.org/zlote-mysli-kremlowskiego-szamana/ [2017-10-25].
Dugin, A., The Fourth Political Theory, London: ARKTOS, 2012.
Eberhardt, P., ‘Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina’ [The geopolitical concepts of Aleksandr Dugin], Przegląd Geograficzny, 2010, 82, 2.
Ištok, R. and Z. Jakabová, ‘Geopolitical Conception of Globalization in the Interpretation of Alexander Dugin’, in: The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century, Ostrava: University of Ostrava, 2011.
Kaszuba, M. and M. Minkina, Imperialna gra Rosji [Russia’s imperial game], Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2016.
Kurowicki, M., ‘W czwartek ruszyły rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2017’, [The Russian-Belarussian military maneuvers Zapad 2017 began on Thursday], http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/manewry-zapad-2017-w-czwartek-ruszyly-rosyjskobialoruskie-manewrywojskowe-zapad-2017,12480859/ [2017-10-11].
Levada, ‘Postawa Rosjan do innych krajów’ [The attitude of Russians towards other countries], Levada, https://www.levada.ru/2012/06/14/otnoshenierossiyan-k-drugim-stranam/ [2017-10-29].
Onet.pl, ‘Tylko Rosjanie stworzyli tytanowe okręty podwodne. Amerykanie do dziś nie zaryzykowali tego kroku’ [Only the Russians have created titanium submarines. The Americans have not risked this step to this day], Technowinki, http://technowinki.onet.pl/marynarka/tylko-rosjanie-stworzyli-tytanowe-okrety-podwodne-amerykanie-do-dzis-nie-zaryzykowali/xm1w5f [2017-10-19].
Radiozet, Sondaż Centrum Lewady 2015, ‘Rosjanie mają nas za wrogów?’ [Do Russians consider us enemies?], Radiozet, http://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Polska-nieprzyjazna-dla-Rosji-Sondaz-Centrum-Lewady[2017-06-06].
Shekhovtsov, A., ‘Aleksandr Dugin’s Neo-Eurasianism: The New Rightà la Russe’, Religion Compass, vol. 3, issue 4, 2009.
SIPRI Yearbook 2017, Armaments, Disarmament and International Security, 2017, Stockholm.
Sputniknews, ‘Marynarka Wojenna Rosji w 2015 roku otrzyma ponad 50 okrętów różnej klasy’ [The Russian Navy will receive more than 50 of various types in 2015], Sputniknews, http://pl.sputniknews.com/swiat/20150601/454130.html [2016-08-14].
Stelmach, A., ‘Nowa rosyjska strategia bezpieczeństwa posiada antyzachodni charakter. Priorytetem Daleki Wschód’ [The new Russian security strategy has anti-Western character. The priority is the Far East], http://www.pch24.pl/nowa-rosyjska-strategia-bezpieczenstwa-posiada-antyzachodni-charakter–priorytetem-daleki-wschod,40383,i.html#ixzz4xBhwXpcN [2016-08-13].
Ścibiorek, Z., ‘Militarne znaki zapytania na wschodzie’ [Military question marks in the East], Bellona, no. 1/2017 (688).
‘The Military Balance 2015’, The International Institute for Strategic Studies, London: Routledge, 2015.
TVN24, ‘Rosja wraca na podium, Polska wydaje najwięcej w regionie. Nikt nie pobije Amerykanów’ [Russia is back on the podium, Poland spends the most in the region. No one will beat the Americans], TVN24, http://www.tvn24.pl [2017-10-09].
Visvizi, A., ‘Pozycja Rosji w stosunkach międzynarodowych’ [Russia’s role in international relations], in: K. A. Kłosiński (ed.), Russia: ambitions and opportunities in the 21st century, Lublin: Catholic University of Lublin Press, 2010.
Visvizi, A., ‘Wspólnota Niepodległych Państw jako wspólnota bezpieczeństwa (security community): próba usystematyzowania problemu badawczego’ [The Commonwealth of Independent States as a security community: toward a research framework], in: T. Kapuśniak (ed.), WNP: fragmegracja, bezpieczeństwo, konflikty etniczne [CIS: fragmegration, security, ethnic conflicts], Lublin: IEŚW, 2011.
Visvizi, A. and T. Kapuśniak, ‘Federacja Rosyjska i WNP w szerszym kontekście regionalnym Azji: polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza’ [Russia and the CIS in the broader regional context of Asia: foreign policy, security, economic cooperation], in: T. Kapuśniak (ed.), Federacja Rosyjska wobec obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw [Russian Federation and the CIS], Lublin & Warszawa: IEŚW/Konrad Adenauer Stiftung, 2011.
Wilk, A., ‘Czy Rosja jest potęga militarną?’ [Is Russia a military power?], http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,583,art,16184 [2016-08-10].
wPolityce.pl, ‘Były doradca Putina nie pozostawia złudzeń: Atak Rosji na kraje bałtyckie i Polskę jest nieuchronny. Nastąpi w ciągu dwóch lat…’ [Former adviser of Putin leaves no illusions: Russia’s attack on Baltic States and Poland is inevitable. It will happen within two years…], (Wywiad z byłym doradcą W. Putina – Andriejem Iłłarionowem / Interview with a former adviser of V. Putin – Andrey Illarionov), wPolityce.pl, https://wpolityce.pl/swiat/229227-byly-doradca-putina-nie-pozostawia-zludzen-atak-rosji-na-kraje-baltyckie-i-polske-jest-nieuchronny-nastapi-w-ciagu-dwochlat[2017-11-02].

Słowa kluczowe: , , ,