Combating cyber threats as an element of the Visegrad Group’s cybersecurity policy

Zwalczanie cyberzagrożeń jako element polityki cyberbezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej

Marek Górka

ORCID: Marek Górka: 0000-0002-6964-1581

Afiliacja: Koszalin University of Technology, Poland

Strony: 121-142

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.7

Sposób cytowania: M. Górka, Combating cyber threats as an element of the Visegrad Group's cybersecurity policy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 1, s. 121-142, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.7.

Słowa kluczowe: , ,

Keywords: , , ,

Abstrakt: Państwa Grupy Wyszehradzkiej podejmują działania potwierdzające ich ambicje w ramach polityki cyberbezpieczeństwa. Formułowane zadania zarówno w dokumentach strategicznych, jak i na forach międzynarodowych stanowią dowód na aktywną rolę rządów Europy Środkowej w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wiele państw stoi w obliczu rosnącej fali cyberataków, która z czasem prawdopodobnie będzie się nasilać. Każdy tego typu incydent może wyrządzić ogromne szkody, podważając zaufanie do rządu i wywołując nieprzewidywalne skutki polityczne. Z tego też powodu widoczna jest chęć budowania przez państwa V4 wspólnej cyberodporności w oparciu o ścisłą współpracę z UE i NATO. Kolejnym sposobem opisu działań podejmowanym w artykule są wydatki budżetowe na cyberbezpieczeństwo, które są ważnym miernikiem oceny rozwoju potencjału cybernetycznego poszczególnych państw. Artykuł jest próbą podsumowania działań podejmowanych przez państwa V4 w okresie 2013-2021 w ramach polityki cyberbezpieczeństwa, które w większości pozostają w sferze jedynie deklaracji politycznych. Podjęta analiza badawcza może stanowić punkt wyjścia dla dalszych rozważań na temat współpracy V4 szczególnie w kontekście militarnej agresji Federacji Rosyjskiej po 24 lutego 2022 roku. Wydarzenie to nakazuje zastanowić się nad przyszłością współpracy państw Europy Środkowej w szeroko pojętej polityce bezpieczeństwa.

Bibliografia:

Antczak J., Nakłady na cyberbezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej, Warsaw Institute, 24 September 2018, https://warsawinstitute.org/pl/naklady-na-cyberbezpieczenstwo-panstw-grupy-wyszehradzkiej.

Axelrod R., Iliev R., Timing of cyber conflict, “PNAS” 2014, vol. 111, no. 4.

Bedea C.M., Kwadwo V.O., Opportunistic sub-regionalism: the dialectics of EU-Central-Eastern European relations, “Journal of European Integration” 2021, vol. 43, no. 4.

Cavelty M.D., Wenger A., Cyber security meets security politics: Complex technology, fragmented politics, and networked science, “Contemporary Security Policy” 2020, vol. 41, no. 1.

Cyber Threat Report CEE 2018, Instytut Kościuszki, 14 June 2018, https://ik.org.pl/publikacje/cyber-threat-report-cee-2018.

Czech Republic 2018-2022 (2018): Cyber Defence Strategy of the Czech Republic 2018-2022, https://ccdcoe.org/library/strategy-and-governance.

Egloff F., Cybersecurity and the Age of Privateering, [in:] Understanding Cyber Conflict. 14 Analogies, G. Perkovich, A. Levite (eds.), Georgetown 2017.

Gawron-Tabor K., New Quality of Defence Cooperation within the Visegrad Group in 2010-2014, “Obrana a Strategie” 2015, vol. 1.

Goldman E., Warner M., Why a Digital Pearl Harbor Makes Sense… and Is Possible, [in:] Understanding Cyber Conflict. 14 Analogies, G. Perkovich, A. Levite (eds.), Georgetown 2017.

Hersh S.M., The Online Threat, Should we be worried about a cyber war?, New Yorker, 1 November 2010, https://www.newyorker.com/magazine/2010/11/01/the-online-threat.

Lin H., Escalation dynamics and conflict termination in cyberspace, “Strategic studies quarterly” 2012, vol. 6, no. 3.

Lisiak-Felicka D., Information Security Incidents: A comparison between the Czech Republic and Poland, 20th International Scientific Conference, “Economic and Social Development” 2017, vol. 20.

Lonsdale D.J., The Ethics of Cyber Attack: Pursuing Legitimate Security and the Common Good in Contemporary Conflict Scenarios, “Journal of Military Ethics” 2020, vol. 19, no. 1.

Mačák K., Decoding Article 8 of the International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Attribution of cyber operations by non-state actors, “Journal of Conflict and Security Law” 2016, vol. 21, no. 3.

Simons G., Danyk Y., Maliarchuk T., Hybrid war and cyber-attacks: creating legal and operational dilemmas, “Global Change, Peace & Security” 2020, vol. 32, no. 3.

Stańczyk K., Zarządzanie bezpieczeństwem zewnętrznym państwa przy wykorzystaniu instrumentów planowania budżetowego, [in:] Współczesne zagrożenia w zarządzaniu i bezpieczeństwie, Z. Grzywna (ed.), Katowice 2014.

Valeriano B., Maness R.C., The Dynamics of Cyber Conflict between Rival Antagonists, 2001-2011, “Journal of Peace Research” 2014, vol. 51, no. 3.

Warner J., Chapin E., Matfess H., Suicide Squads: The Logic of Linked Suicide Bombings, “Security Studies” 2019, vol. 28, no. 1.

Wirtz B.W., Weyerer J.C., Cyberterrorism and Cyber Attacks in the Public Sector: How Public Administration Copes with Digital Threats, “International Journal of Public Administration” 2017, vol. 40, no. 13.

Słowa kluczowe: , ,