“Vaccinodemic” as a component of the global hybrid conflict between democracy and autocracy: the case of Ukraine

„Wakcynodemia” jako składnik globalnej opozycji hybrydowej między demokracją a autokracją: przypadek Ukrainy

Oleksandra Fursai

ORCID: Oleksandra Fursai: 0000-0003-1318-4550

Serhiy Danylenko

ORCID: Serhiy Danylenko: 0000-0003-3873-2525

Afiliacja: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Strony: 19-45

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.2

Sposób cytowania: S. Danylenko, O. Fursai, “Vaccinodemic” as a component of the global hybrid conflict between democracy and autocracy: the case of Ukraine, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 19-45, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.2.

Słowa kluczowe: , , , , , ,

Keywords: , , , , , , ,

Abstrakt: Dziś nie ma wątpliwości, że zakrojona na szeroką skalę inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku to tylko kolejny etap wielkiej wojny rosyjsko-ukraińskiej, która trwa już dziewiąty rok. Ta konfrontacja ma wiele aspektów. Konsekwencje wojny wpłyną na całą architekturę przyszłego porządku światowego. Dotyczyć to będzie takich aspektów jak bezpieczeństwo, tworzenie nowych bloków, wzajemne oddziaływanie sił ustrojów politycznych, wybór modeli budowy państwa, sztuka wojenna, rola społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienie komponentu informacyjnego w konfrontacji między państwami i ich sojuszami. W artykule autorzy wykazują, że zjawisko infodemii, a także jeden z jej elementów strukturalnych – epidemia szczepionkowa, w czasie pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 stały się żywym przykładem globalnego starcia aktorów stosunków międzynarodowych, które są realizowane w życiu społecznym i politycznym ich państw oraz wdrażane w polityce zagranicznej jako sprzeczne ideologie – rządy demokratyczne i autorytarne. Autorzy skłaniają się do założenia, że obecne wydarzenia na Ukrainie, a mianowicie otwarta inwazja wojskowa ze strony Rosji, dalsze zaostrzanie się kryzysu bezpieczeństwa, przede wszystkim w regionie europejskim, to dopiero kolejna faza ideologicznej konfrontacji, jaką można było zaobserwować podczas przezwyciężania pandemii COVID- 19 przez ludzkość. Teraz odbywa się w jeszcze bardziej agresywnym, konwencjonalnym formacie. Manifestacje infodemii i jej szczególnego formatu – wakcynodemii – uchwyciły istotę globalnej konfrontacji, która na kolejne dziesięciolecia będzie determinować procesy międzynarodowe. Mianowicie: konfrontacja demokracji z autorytaryzmem, który w Rosji nabrał cech neototalitaryzmu. Ich konfrontacja określi, obok innych zjawisk społecznych, strukturę i treść globalnej przestrzeni informacyjnej. Należy zauważyć, że reżimy autorytarne odniosły pewien sukces podczas pandemii. Może to świadczyć o zaostrzeniu rywalizacji między demokracjami a autorytaryzmem, bo te pierwsze będą musiały udowodnić swoją skuteczność i długofalowe zalety.

Bibliografia:

About Sputnik V, Sputnik V. Official website vaccine against coronavirus Sputnik, https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/.

[#BREAKING France slams Russia’s Sputnik V vaccine as tool of ‘propaganda and aggressive diplomacy’], AFP News Agency on Twitter, 26 March 2021, https://twitter.com/AFP/status/1375364153133662209.

Agamben G., Medicine as a religion, Quodlibet, 2 May 2020, https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-la-medicina-come-religione.

Bazhenova H., Liberal Democracy vs. Autocracy: the Case of Ukraine, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2018, vol. 16, no. 5, https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2018/5/2/.

Biswas S., Covaxin: What was the rush to approve India’s homegrown vaccine?, BBC News, 5 January 2021, https://www.bbc.com/news/worldasia-india-55534902.

Board T.E., The Era of Vaccine Diplomacy Is Here, The New York Times, 28 February 2021, https://www.nytimes.com/2021/02/28/opinion/covid-vaccine-global.html.

Boldyrev O., Sputnik V raised doubts in Slovakia. RDIF demanded everything back, BBC News Russian Service, 8 April 2021, https://www.bbc.com/russian/news-56681244.

Bridgman A. et al., Infodemic pathways: evaluating the role that traditional and social media play in cross-national information transfer, Frontiers, 29 March 2021, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2021.648646/full.

Cabinet of Ministers of Ukraine, Some issues of the formation and use of a certificate confirming vaccination against the acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 coronavirus, a negative test result or a person’s recovery from the specified disease, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 29 June 2021, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2021-п#Text.

COVID-19: Emmanuel Macron criticizes China, Beijing denies any “concealment”, France24, 17 April 2020, https://www.france24.com/fr/20200416-emmanuel-macron-appelle-à-ne-pas-être-naïfs-face-à-lagestion-chinoise-du-covid-19.

Covid-19: the vaccine, a new issue of power on a global scale, Franceinfo, 26 March 2021, https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-le-vaccin-un-nouvel-enjeu-de-pouvoir-a-l-echelle-mondiale_4348763.html.

Durand F. et al., Portrait of an infodemic. Back to the first wave of COVID-19, March 2021, https://www.researchgate.net/publication/351349226_Portrait_d’une_infodemie_Retour_sur_la_premiere_vague_de_la_COVID-19.

Enders A.M. et al., The different forms of COVID-19 misinformation and their consequences, Harvard Kennedy School / Misinformation Review, 16 November 2020, https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/the-different-forms-of-covid-19-misinformation-and-their-consequences/.

European Commission, Safe COVID-19 vaccines for Europeans, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en.

Habermas J., The Theory of Communicative Action, Polity Press, 1989.

Huang Y., Vaccine Diplomacy Is Paying Off for China, Foreign Affairs, 11 March 2021, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-03-11/vaccine-diplomacy-paying-china.

Šimonytė I., [They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people – he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule. This is neither news nor good…] [Twitter], 5 February 2021, https://twitter.com/IngridaSimonyte/status/1357767922106720258.

Iliuk K., How does Telegram spread misinformation and manipulation?, ms.detector.media, 18 April 2021, https://ms.detector.media/internet/post/27097/2021-04-18-yak-telegram-spryyaie-dezinformatsii-ta-manipulyatsiyam/.

Infodemic of COVID-19 disinformation bad for Ukrainians health, study for UN finds, United Nations Development Programme, 3 March 2021, https://www.undp.org/uk/ukraine/press-releases/«інфодемія»-дезінформації-про-covid-19-шкодить-здоров’ю-українців-з’ясовано-в-дослідженні-на-замовлення-оон.

In Ukraine started the pilot operation of Covid certificates, Interfax Ukraine, 1 July 2021, https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/753099.html.

Jones I., Roy P., Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective, “The Lancet”, 2 February 2021, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext.

Kuczyńska-Zonik A., The Baltic States: digital democracy in the era of the pandemic, B. Surmacz, T. Stępniewski (eds.), Lublin 2021, https://ies.lublin.pl/wp-content/uploads/2021/08/ies_policy_papers_no_2021-006.pdf.

Kurenkova O., Needle diplomacy. How the Russian vaccine is splitting Europe, Hromadske, 18 April 2021, https://hromadske.ua/posts/diplomatiya-golki-yak-rosijska-vakcina-rozkolyuye-yevropu.

Lefevr V., Lectures on the theory of reflexive games, Cogito Centre 2019.

Livre Noir, Chinese Ambassador: “We will take back Taiwan by all means!”, YouTube, 23 June 2022, https://www.youtube.com/watch?v=GkFO9e5h-NDY [23.06.2022].

Mamchur N., Hybrid warfare in the time of the coronavirus. Who, how and why controls our perception, Texty.org.ua, 12 June 2021, https://texty.org.

ua/articles/101212/gibrydna-vijna-v-chasy-koronavirusu-hto-yak-i-navisho-keruye-nashym-spryjnyattyam/.

Monnier A., Covid-19: from the pandemic to the infodemic and the hunt for fake news, “Recherches & éducations”, July 2020, https://journals.openedition.org/rechercheseducations/9898.

Olchowski J., How to Weaponise Information, [in:] Disinformation, Narratives and Memory Politics in Russia and Belarus, edited by Agnieszka Legucka, Robert Kupiecki, London 2022, pp. 59-71.

Öztürk T., Hungary premier: No East, West vaccines, only good, bad, Anadolu Ajansı, 23 February 2021, https://www.aa.com.tr/en/europe/hungarypremier-no-east-west-vaccines-only-good-bad/2154649.

Pocheptsov H., Contexts of the disinformation emergence, ms.detector.media, 3 June 2018, https://ms.detector.media/mediaanalitika/post/21264/2018-06-03-konteksty-voznyknovenyya-dezynformatsyy/.

Pocheptsov H., Three models for building information operations, ms.detector.media, 12 October 2014, https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/11571/2014-10-12-try-modely-postroenyya-ynformatsyonnykh-operatsyy/.

Pomerantsev P., This Is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality, Public Affairs, 2019.

Read EEAS Special Report Update: Short Assessment of Narratives and Disinformation around the COVID-19/Coronavirus Pandemic (Update December 2020 – April 2021), EEAS Website, 19 May 2021, https://www.eeas.

europa.eu/delegations/georgia/read-eeas-special-report-update-short-assessment-narratives-and-disinformation_en [6.06.2022].

Exclusive: Germany wants to buy Sputnik COVID vaccine if approved by EU, source says, Reuters, 24 March 2021, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-sputnik-ex-idUSKBN2BU389.

Richtel M., W.H.O. Fights a Pandemic Besides Coronavirus: An ‘Infodemic’, New York Times, 6 February 2020, https://www.nytimes.com/2020/02/06/health/coronavirus-misinformation-social-media.html.

Schliebs M., The COVID-19 “Infodemic”, Zeitschrift Internationale Politik, 10 December 2020, https://internationalepolitik.de/en/covid-19-infodemic.

SemanticForce, Research and analysis of misinformation and disinformation on Covid-19 in Ukraine in online media, Unicef, March–November 2020, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ua/UNDP-COVID-19-Report-2020-by-SemanticForce.pdf.

Sitnikova I., In Slovakia, six ministers have already resigned: a political crisis has arisen in the country due to the purchase of “Sputnik V”, Hromadske, 24 March 2021, https://hromadske.ua/posts/u-slovachchini-vzhe-shistministriv-podali-u-vidstavku-cherez-zakupivlyu-sputnika-v-u-krayinirozgorilas-politichna-kriza.

Smolian H., Reflexive control is a technology for making manipulative decisions, “Труды ИСА РАН” 2013, vol. 63, no 2, https://gtmarket.ru/library/articles/7309.

Sputnik V vaccine authorized in India, Sputnik V. Official website vaccine against coronavirus Sputnik, 12 April 2021, https://sputnikvaccine.com/newsroom/pressreleases/sputnik-v-authorized-for-use-in-india/.

The most common fakes about vaccination, Ministry of Health of Ukraine, 2021, https://moz.gov.ua/najposhirenishi-fejki-pro-vakcinaciju.

The Prime Minister of Slovakia resigned over the Russian vaccine scandal, Ukrinform. Multimedia platform of Ukraine, 30 March 2021, https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3218168-premer-slovaccini-podav-u-vidstavku-cerez-skandal-iz-rosijskou-vakcinou.html.

WHO / World Health Organization, Managing the COVID-19 infodemic: promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation, 23 September 2020, https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation.

Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016 [Russia’s hybrid war against Ukraine in 2014-2016], W.R. Baluk, M. Doroszko (eds.), Lublin 2017.

World Immunization Week: Pandemic does not cancel routine vaccination, Public Health Center of Ukraine / Ministry of Health of Ukraine, 24 April 2020, https://www.phc.org.ua/news/vsesvitniy-tizhden-imunizacii-pandemiya-ne-skasovue-rutinnu-vakcinaciyu.

Zolotukhin D., Reflexive control of mass consciousness: analysis of manipulative technologies, detector.media, 2 November 2020, https://detector.media/withoutsection/article/182139/2020-11-02-refleksyvnyy-kontrol-masovoi-svidomosti-rozbir-manipulyatyvnykh-tekhnologiy/.

Słowa kluczowe: , , , , , ,