Ukraina w polityce zagranicznej Kanady po zakończeniu zimnej wojny

Ukraine in Canada’s foreign policy after the end of the Cold War

Magdalena Marczuk-Karbownik

ORCID: Magdalena Marczuk-Karbownik: 0000-0002-5452-7217

Afiliacja: Uniwersytet Łódzki, Polska

Strony: 271-290

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.11

Sposób cytowania: M. Marczuk-Karbownik, Ukraina w polityce zagranicznej Kanady po zakończeniu zimnej wojny, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20 (2022), z. 4, s. 271-290, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.11

Słowa kluczowe: , , , , ,

Keywords: , , , , ,

Abstrakt: Poniższa analiza ma na celu wskazanie, jakie miejsce w polityce zagranicznej Kanady zajmowała Ukraina po uzyskaniu niepodległości w 1991 r. Dla poniższego wywodu istotne jest również zaprezentowanie, jak ewoluowały relacje dwustronne i jak reagowała Kanada pod wpływem wydarzeń na Ukrainie zapoczątkowanych przez aneksję Krymu przez Federację Rosyjską w marcu 2014 r. Liczna mniejszość ukraińska oraz wpływ lobby ukraińskiego na proces kształtowania polityki zagranicznej Ottawy to główny argument tłumaczący zaangażowanie się Kanady w regionie Europy Środkowo- Wschodniej. Metody badawcze zastosowane w tekście to metoda deskryptywna oraz decyzyjna i analizy zawartości.

Bibliografia:

2005: The Year in Review. Canada feels effects of Orange Revolution, „Ukrainian Weekly” (archived), vol. LXXIV, 15.01.2006, no. 3, http://www.ukrweekly.com/old/archive/2006/030617.shtml.

Berthiaume L., Cdn arms sales to Ukraine a mystery as federal government keeps mum on exports, „CTV News”, 17.05.2018, https://www.ctvnews.ca/politics/cdn-arms-sales-to-ukraine-a-mystery-as-federal-government-keeps-mum-on-exports-1.3933943?cache=yes%3FclipId%3D104056.

Blaze Carlson K., Ukrainian-Canadians have a strong voice in Ottawa, „The Globe and Mail”, 01.02.2014, https://www.theglobeandmail.com/news/politics/ukrainian-canadians-have-a-strong-voice-in-ottawa/article16647646/.

Brewster M., Canadian arms makers get OK to sell to Ukraine, „CBC News”, 13.12.2017, https://www.cbc.ca/news/politics/canada-ukraine-weapons-1.4446891.

Burridge T., Canadian-Ukrainian relations: As trick as blood?, „BBC News”, 11.07.2016, https://www.bbc.com/news/world-europe-36739074.

Canada adds Crimean officials to sanctions list, New Release, Ottawa, 28.11.2016, Global Affairs Canada, Government of Canada, https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2016/11/canada-adds-crimean-officials-sanctions-list.html.

Canada and Ukraine “announce milestone” free trade agreement, „The Guardian”, 15.07.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/jul/15/canada-and-ukraine-announce-milestone-free-trade-agreement.

Canada announces strenghtening of trade relations with Ukraine, Government of Canada, 27.01.2022, https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/01/canada-announces-strengthening-of-trade-relations-with-ukraine.html.

Canada commits lethal weapons and ammunition in support of Ukraine, Government Canada, 14.02.2022, https://www.canada.ca/en/department-national-defence/news/2022/02/canada-commits-lethal-weapons-and-ammunition-in-support-of-ukraine.html.

Canada reiterates support for democratic reforms, human rights and peace in Ukraine, News Release, London 06.07.2017, Government of Canada, https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/07/canada_reiteratessupportfordemocraticreformshumanrightsandpeacei0.html.

Canada’s Engagement in Ukraine, Government of Canada, https://www.international.gc.ca/country-pays/ukraine/relations.aspx?lang=eng.

Canada’s NATO troops will stay in Latvia for another four years: Trudeau, „Reuters. World News”, 10.07.2018, https://www.reuters.com/article/uk-latvia-canada-idUKKBN1K00ZL.

Canada’s Support to Ukraine in Crisis and Armed Conflict. Report of Standing Committee on National Defence, December 2017, 42 Parliament, 1 Session, House of Commons, Canada, https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/NDDN/Reports/RP9313861/nddnrp08/nddnrp08-e.pdf.

Canadian international assistance in Ukraine, Global Affairs Canada, 09.06.2017, Government of Canada, http://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/where-ou/ukraine.aspx?lang=eng.

Canadian Sanctions Related to Russia, Global Affairs Canada, Government of Canada, https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng.

Census Profile, 2016 Census, Statistics Canada, https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=01&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=3.

Democracy Promotion & Election Observation, CANADEM, International Civilian Response Corps, https://canadem.ca/democracy-promotion-election-observation/.

Gabryś M., Marczuk-Karbownik M., Soroka T., Międzynarodowa pozycja Kanady 2006-2018, Łódź 2018.

Global Market Action Plan, 2013, https://www.international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/assets/pdfs/plan-eng.pdf.

Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables, Statistics Canada, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/Table.cfm?Lang=E&T=31&Geo=01&SO=4D.

Iran plane crash: Ukrainian International Airline jet crashes killing 176, „BBC News”, 08.01.2020, from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51029994 [15.05.2022].

Joint Declaration on Special Partnership between Canada and Ukraine, March 31, 1994, Embassy of Ukraine in Canada, http://www.infoukes.com/ukremb/agreem-940331e.shtml

Kościński P., Ukraińska diaspora i kanadyjska pomoc dla Kijowa, „Polski Instytut spraw Międzynarodowych. Biuletyn” nr 49(1286), 20.05.2015.

Mas S., Russian sanctions against Canadians a „badge of honour”, „CBC News”, 24.03.2014, https://www.cbc.ca/news/politics/russian-sanctions-against-canadians-a-badge-of-honour-1.2584137.

Minister Champagne concludes successful visit to Latvia, Ukraine and Poland, Government of Canada, 07.03.2020, https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/03/minister-champagne-concludes-successful-visit–to-latvia-ukraine-and-poland.html.

NATO Security Initiatives in Ukraine and Eastern Europe, Backgrounder, Wales, 04.09.2014, Government of Canada, https://www.canada.ca/en/news/archive/2014/09/nato-security-initiatives-ukraine-eastern-europe.html.

NATO’s Enhance Forward Presence, Factsheet, North Atlantic Treaty Organization, 2020, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/10/pdf/2010-factsheet_efp_en.pdf.

NATO–Ukraine Distinctive Partnership turns twenty: lessons to take forward, „NATO Review Magazine”, 07.04.2017, https://www.nato.int/docu/review/articles/2017/07/04/nato-ukraine-distinctive-partnership-turns-twenty-lessons-to-take-forward/index.html.

Operation REASSURANCE, National Defence and the Canadian Armed Forces, Government of Canada, https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/operations/military-operations/current-operations/operation-reassurance.html.

Operation UNIFIER, Government of Canada, https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/operations/military-operations/current-operations/operation-unifier.html.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe, https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine.

Peace and Stabilization Operations Program, Global Affairs Canada, 12.06.2018, Government of Canada, https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/psop.aspx?lang=eng.

Priorities for Canada–Ukraine Relations (RoadMap), Government of Canada, http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/bilateral_relations_bilaterales/canada_ukraine.aspx?lang=eng.

Sevunts L., Defence policy first, weapons later, Canada tells Ukraine, CBC News, 13.07.2019, https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-canada-russia-defence-weapons-sales-1.5210632.

Stosunki handlowe i gospodarcze między Ukrainą a Kanadą, Ambasada Ukrainy w Kanadzie, https://canada.mfa.gov.ua/en/ukraine-%D1%81%D0%B0/trade.

Swyripa F.A., Ukrainian Canadians, [w:] Canadian Encyclopedia, 04.04.2012, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/ukrainian-canadians.

Trade in Ukraine, Statista, https://www-1statista-1com-10npp4ekv0185.han3.lib.uni.lodz.pl/study/110770/trade-in-ukraine/.

Trade revenue of Ukraine in 2020, by country, Statista, https://www.statista.com/statistics/1297572/ukraine-trade-revenue-by-country/.

Ukraine Reform Conference, Toronto, July 2019, Government Portal, https://www.kmu.gov.ua/en/reformi/mizhnarodni-konferenciyi-z-pitan-reform-v-ukrayini/mizhnarodna-konferenciya-z-pitan-reform-v-ukrayini-toronto-lipen-2019.

Ukrainian World Congress, http://www.ukrainianworldcongress.org/index.php.

Ukrainian-Canadian Congress, http://www.ucc.ca/.

Słowa kluczowe: , , , , ,