The evolution of the European Union’s eastern neighbourhood since the Russia-Ukraine war

Jak ewoluowało wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej od czasu wojny rosyjsko-ukraińskiej

ORCID: Tomasz Stępniewski: 0000-0002-4581-5145

ORCID: Tomasz Stępniewski: 0000-0002-4581-5145

Strony: 7-18

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.1

Sposób cytowania: T. Stępniewski, The evolution of the European Union’s eastern neighbourhood since the Russia-Ukraine war, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 1, s. 7-18, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.1

Słowa kluczowe: , , ,

Abstrakt: W tym zwięzłym artykule analizujemy złożone relacje między dynamiką Unii Europejskiej a interesami Rosji w Europie, akcentując korzyści, jakie Rosja dostrzega w osłabionej UE. Artykuł składa się z trzech części: pierwsza dotyczy upadku Związku Radzieckiego i jego wpływu na nowo niepodległe państwa, kształtujący się krajobraz geopolityczny. W kolejnej części przedstawiamy politykę zagraniczną Rosji prowadzącą do konfliktu z Ukrainą w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej roli Ukrainy jako geopolitycznego punktu zapalnego. Ostatnia część analizuje dynamikę wojny rosyjsko-ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa. W artykule podjęto próbę zrozumienia ewoluującego krajobrazu geopolitycznego i jego konsekwencji dla stabilności regionalnej i stosunków międzynarodowych.

Bibliografia:

Brzezinski Z., The Grand Chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives, Basic Books, New York 2016.
Dempsey J., Does Russia divide Europe?, “New Eastern Europe” 2015, no. 5.
Krastev I., How to avoid Europe’s disintegration, “New Eastern Europe” 2015, no. 5.
Liik K., War of obsession: Why Putin is risking Russia’s future, “European Council on Foreign Relations” 2022, https://ecfr.eu/article/war-of-obsession-why-putin–is-risking-russias-future/.
Mearsheimer J.J., Why the West is principally responsible for the Ukrainian crisis, “Economist” 2022, https://www.economist.com/by-invitation/2022/03/11/john-mearsheimer-on-why-the-west-is-principally-responsible-for-the-ukrainian-crisis.
Rotfeld A.D., Porządek międzynarodowy. Parametry zmiany, “Sprawy Międzynarodowe” 2014, vol. 67, no. 4.
Sakwa R., Frontline Ukraine. Crisis in the borderlands, London–New York 2015.
Schimmelfennig F., Leuffen D., Rittberger B., The European Union as a system of differentiated integration: interdependence, politicization and differentiation, “Journal of European Public Policy” 2015, vol. 22(6).
Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin–Warsaw 2011.
Szewcowa L., Polem gry Kremla jest chaos, trans. A. Ehrlich, “Gazeta Wyborcza/Magazyn Świąteczny”, 27 June 2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,145325,18248326,Polem_gry_Kremla_jest_chaos.html#TRwknd.
Tsygankov A.P., Russia’s foreign policy. Change and continuity in national identity, 2nd ed., Lanham 2010.
Umland A., The global impact of the “Ukraine Crisis”. Russia’s decline and Euro-Asiatic security in the early 21st century, “Krytyka Magazine”, June 2015, http://krytyka.com/en/articles/global-impact-ukraine-crisis-russias-decline-and-euro–asiatic-security-early-21st-century#sthash.ufEIB3S9.dpuf.
Walt S.M., Liberal illusions caused the Ukraine crisis, “Foreign Policy” 2022, https://foreignpolicy.com/2022/01/19/ukraine-russia-nato-crisis-liberal-illusions/.
Webber D., How likely is it that the European Union will disintegrate? A critical analysis of competing theoretical perspectives, “European Journal of International Relations” 2014, vol. 20.
Zięba R., Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2014, vol. 50, no. 2.

Słowa kluczowe: , , ,