The European Political Community: A Polish perspective

Europejska Wspólnota Polityczna: polska perspektywa

Agnieszka K. Cianciara

ORCID: Agnieszka K. Cianciara: 0000-0002-5530-8745

Strony: 55-71

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.3

Sposób cytowania: A. K. Cianciara, The European Political Community: A Polish perspective, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 2, s. 55-71, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.3

Słowa kluczowe: , , , , ,

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest analiza narodzin i ewolucji Europejskiej Wspólnoty Politycznej – paneuropejskiego formatu wielostronnej koordynacji, powstałego z inicjatywy Francji i w reakcji na pełnoskalową agresję militarną Rosji na Ukrainę. Badanie oparto na oficjalnych wystąpieniach, materiałach ośrodków analitycznych oraz obserwacji uczestniczącej Autorki, przeprowadzonej podczas międzynarodowych spotkań eksperckich w pierwszych miesiącach 2023 roku. W tekście dowodzi się, że EWP pozostaje „ruchomym celem” na wczesnym etapie rozwoju, gdzie zarówno cele, jak i struktura nie zostały jeszcze dookreślone. Z polskiej perspektywy, inicjatywa umożliwiła wysłanie kluczowego sygnału strategicznego pod adresem Rosji oraz może stanowić narzędzie ponownego zaangażowania Wielkiej Brytanii czy Turcji. Nie powinna być jednak wykorzystywana jako poczekalnia dla kandydatów do członkostwa w UE, na wzór Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Bibliografia:

1. Brzozowski A., For the European Political Community, meeting is the message, EURACTIV, 7 October 2022, https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/for-the-european-political-community-meeting-is-the-message/.

2. Chopin T., Macek L., Maillard S., The European Political Community. A new anchoring to the European Union, Institut Jacques Delors, “Policy Brief”, 31 May 2022, https://institutdelors.eu/en/publications/la-communaute-politique-europeenne/.

3. Cianciara A.K., The politics of the European Neighbourhood Policy, London–New York 2020.

4. Droin M., Toygür I., The Chisinau Summit: A Litmus Test for Moldova and the EPC, CSIS Comment, 26 May 2023, https://www.csis.org/analysis/chisinau-summit-litmus-test-moldova-and-epc.

5. Eilstrup-Sangiovanni M., What kills international organizations? When and why international organizations terminate, “European Journal of International Relations” 2021, vol. 27, no. 1, DOI: 10.1177/1354066120932976.

6. Élysée, Address by the President of the Republic at the Conference on the Future of Europe, 9 May 2022, https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-19590-en.pdf.

7. Élysée, Speech by the President of the French Republic at the conference of ambassadors, 1 September 2022, https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2022/09/01/speech-by-the-president-of-the-french-republic-at-the-conference-of-ambassadors-1.

8. Emerson M., Will the European Political Community actually be useful?, CEPS Explainer. Centre for European Policy Studies, 29 September 2022, https://www.ceps.eu/ceps-publications/will-the-european-political-community-actually-be-useful/.

9. European Council, European Council meeting (23 and 24 June 2022) – Conclusions, Brussels, 24 June 2022 (OR. en), EUCO 24/22 CO EUR 21 CONCL 5, https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf.

10. European Council, Remarks by President Charles Michel ahead of the first European Political Community Meeting, 6 October 2022, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/06/remarks-by-president-charles-michel-ahead-of-the-first-european-political-community-meeting/.

11. European Council, Speech by President Charles Michel at the plenary session of the European Economic and Social Committee, 18 May 2022, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/18/discours-du-president-charles-michel-lors-de-la-session-pleniere-du-comite-economique-et-social-europeen/.

12. European Parliamentary Research Service, Outcome of the European Political Community and European Council meetings in Prague on 6-7 October 2022, 11 October 2022, https://epthinktank.eu/2022/10/11/outcome-of-the-european-political-community-and-european-council-meetings-in-prague-on-6-7-october-2022/.

13. Grant C., Macron is serious about the European Political Community, Insight. Centre for European Reform, 1 August 2022, https://www.cer.eu/insights/macron-serious-about-european-political-community.

14. Greene S., Lucas E., Tenzer N., The road to Chişinău. How the European Political Community can – and cannot – address the wider continent’s conundrums, CEPA, 23 May 2023, https://cepa.org/comprehensive-reports/the-road-to-chisinau-the-european-political-community/.

15. Kaim M., Kempin R., A European Security Council. Added Value for EU Foreign and Security Policy?, SWP Comment, 4 January 2019, https://www.swp-berlin.org/publikation/a-european-security-council.

16. Kozioł A., Maślanka Ł., European Political Community meets for the first time, PISM Spotlight, 7 October 2022, https://www.pism.pl/publications/european-political-community-meets-for-the-first-time.

17. Kribbe H., Lumet S., van Middelaar L., Bringing the greater European family together. New perspectives on the European Political Community, Brussels Institute of Geopolitics, May 2023, https://big-europe.eu/publication/bringing-the-greater-european-family-together.

18. Macron floats EU security pact with Russia, risking Western split over Ukraine, Financial Times, 20 January 2022, https://www.ft.com/content/0db12864-a154-4607-a0e8-c9722e956424.

19. Mayer F.C. et al., Enlarging and deepening: Giving substance to the European Political Community, Bruegel, “Policy Contribution”, September 2022, https://www.bruegel.org/policy-brief/enlarging-and-deepening-giving-substance-european-political-community.

20. Moldovans are Europeans – President Sandu’s message which she’ll carry from a Chisinau rally to the European Political Community Summit, 22 May 2023, https://www.epcsummit2023.md/moldovans-are-europeans-president-sandus-message-which-shell-carry-chisinau-rally-european.

21. Nguyen T., European Political Community. From family photo to ‘strategic intimacy’, Hertie School Jacques Delors Centre, “Policy Brief”, 8 November 2022, https://www.delorscentre.eu/en/publications/european-political-community.

22. Pieńkowski J., Strengthening State Security a Challenge for the Pro-European Moldovan Government, “PISM Bulletin” 2023, no. 53(2172), https://pism.pl/publications/strengthening-state-security-a-challenge-for-the-pro-european-moldovan-government.

23. Pierini M., Five takeaways from the European Political Community Summit, Carnegie Europe, 18 October 2022, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/88189.

24. Pisani-Ferry J., Schwarzer D., How to Build the European Political Community, Opinion. Project Syndicate, 3 October 2022, https://www.project-syndicate.org/commentary/european-political-community-epc-prague-summit-by-jean-pisani-ferry-and-daniela-schwarzer-2022-10.

25. Plesca L., Assessing the Implications for Moldova in Hosting the European Political Community Summit, GMF Insights, 18 May 2023, https://www.gmfus.org/news/assessing-implications-moldova-hosting-european-political-community-summit.

26. Popescu N., Keynote speech European Political Community Summit: key topic and expectations, High-level Conference, IPRE & CEPS, Chisinau, 25 May 2023.

27. Prime Minister’s Office, UK-France Joint Leaders’ Declaration, 10 March 2023, https://www.gov.uk/government/publications/uk-france-joint-leaders-declaration/uk-france-joint-leaders-declaration.

28. Prodi R., A wider Europe – A proximity policy as the key to stability, SPEECH/02/619, Brussels, 5-6 December 2002, https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do?docId=255969&cardId=255969.

29. Szymanek J., Europejska Wspólnota Polityczna, „Infos BAS (Biuro Analiz Sejmowych)”, 9 March 2023, no. 3(305), https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/publikacjaBAS.xsp?documentId=82311BDED456D419C125896A0040F3AC&lang=PL.

Słowa kluczowe: , , , , ,