“But then the war started”: The value of diversity in editorial practices during times of war and crisis

„I wtedy zaczęła się wojna”: wartość różnorodności w praktykach redakcyjnych podczas wojny i kryzysu

| Anna Jupowicz-Ginalska

ORCID: Anna Jupowicz-Ginalska: 0000-0002-7016-0427

ORCID: Greta Gober: 0000-0002-5387-6431

ORCID: Greta Gober: 0000-0002-5387-6431

Strony: 175-196

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.9

Sposób cytowania: G. Gober, A. Jupowicz-Ginalska, “But then the war started”: The value of diversity in editorial practices during times of war and crisis, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 2, s. 175-196, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.2.9

Słowa kluczowe: , , , , , , ,

Abstrakt: W artykule analizujemy wpływ dysrupcyjnych wydarzeń medialnych na postrzeganą wartość różnorodności w praktykach redakcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej debaty medialnej po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej w lutym 2022 r. Robimy to w oparciu o unikalny zbiór danych, pochodzący z pogłębionych wywiadów z ośmioma redaktorkami i redaktorami reprezentującymi cztery różne redakcje, przeprowadzonych przed, bezpośrednio po i około rok po rozpoczęciu wojny. Nasze badanie odpowiada na pytanie, czy redakcje są w stanie obronić wartość różnorodności podczas relacjonowania wojny i kryzysu. Oceniamy także wpływ zmienionego kontekstu geopolitycznego, charakteryzującego się mobilizacją na rzecz „budowania narodu” i społecznym poczuciem solidarności z Ukraińcami, na decyzje redakcyjne o wyciszeniu, opóźnieniu lub rezygnacji z publikacji niektórych artykułów. Wnosimy wkład w badania nad epistemologią produkcji wiadomości w czasach wojny i kryzysu, ich różnorodnością oraz rolą mediów w społeczeństwach demokratycznych.

Bibliografia:

 1. 1. Anagnostopulu A., Migranci ekonomiczni, czyli kto?, Business Insider, 29 November 2021, https://businessinsider.com.pl/gospodarka/migranci-ekonomiczni-czyli-kto-oto-warunki-zycia-osob-ktore-szukaja-w-polsce/258xs64.

  2. Baden C., Springer N., Conceptualizing viewpoint diversity in news discourse, “Journalism” 2017, vol. 18, no. 2, pp. 176-194, https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1177/1464884915605028.

  3. Boesman J., Van Gorp B., An Insidious Poison or a Door to the Story?, “Journalism Practice” 2017, vol. 11, no. 5, pp. 559-576, DOI: 10.1080/17512786.2016.1159920.

  4. Bolin G., Ståhlberg P., Managing Meaning in Ukraine: Information, Communication, and Narration since the Euromaidan Revolution, Cambridge 2023, https://doi.org/10.7551/mitpress/14147.001.0001.

  5. Callison C., Young M.L., Reckoning: Journalism’s Limits and Possibilities, Journalism and Political Comm Unbound, Oxford 2020, https://doi.org/10.1093/oso/9780190067076.001.0001.

  6. Charmaz K., Constructing grounded theory. 2nd edition, Thousand Oaks 2014.

  7. Czuchnowski W., Korzeniowska K., Poland’s free media is shrinking, “International Press Institute”, 3 February 2022, https://ipi.media/polands-free-media-is-shrinking-gazeta-wyborcza/.

  8. Ekström M., Lewis S.C., Westlund O., Epistemologies of digital journalism and the study of misinformation, “New Media & Society” 2020, vol 22, no. 2, pp. 205-212, https://doi.org/10.1177/1461444819856914.

  9. Entman R.M., Cascading Activation: Contesting the White House’s frame after 9/11, “Political Communication” 2003, vol. 20, no. 4, pp. 415-432.

  10. Erling B., As Polish public radio becomes politicised, presenters are creating independent crowdfunded alternatives, “Notes from Poland”, 20 July 2020, https://notesfrompoland.com/2020/07/20/as-polish-public-radio-becomes-politicised-presenters-are-creating-independent-crowdfunded-alternatives/.

  11. Erling B., Kozielski M., Niedbalski M., Atak Rosji na Ukrainę w polskich mediach. Reakcja na wojnę, Press, 25 February 2022, https://www.press.pl/tresc/69539,polskie-media-i-wojna_-inne-ramowki_-podcasty_-flaga-ukrainy-i-rezygnacja-z-rosyjskich-seriali.

  12. Ferris-Rotman A., Ukraine’s Women Refugees Face the Harsh Reality of Poland’s Abortion Restrictions, Time, 21 June 2022, https://time.com/6188502/ukraine-women-poland-abortion-ban/.

  13. Ukraine war hands Poland new international role, France24.com, 21 February 2023, https://www.france24.com/en/live-news/20230221-ukraine-war-hands-poland-new-international-role.

  14. Deklaracja redakcyjna, Gazeta.pl, n.d., https://wiadomosci.gazeta.pl/o_nas/7,174552,27943986,nie-musimy-byc-pomiedzy-by-opisywac-rzeczywistosc-deklaracja.html.

  15. Gober G., Ohia-Nowak M., Globalny Projekt Monitorowania Mediów 2022. Polska. Raport Krajowy, Whomakesthenews.org, January 2022, https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2022/02/GMMP-POLSKA-2020.pdf.

  16. Helsinki Foundation for Human Rights, Situation on the Polish-Belarusian border, 5 January 2022, https://hfhr.pl/en/news/situation-on-the-polish-belarusian-border.

  17. Katz E., Liebes T., “No more peace!” How disaster, terror and war have upstaged media events, “International Journal of Communication” 2007, vol. 1, pp. 157-166, https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/44.

  18. Kitch C., Mourning in America: Ritual, redemption, and recovery in news narrative after September 11, “Journalism Studies” 2003, vol. 4, no. 2, pp. 213-224.

  19. Kirby P., Has Putin’s war failed and what does Russia want from Ukraine?, BBC.com, 24 February 2023, https://www.bbc.com/news/world-europe-56720589.

  20. Mikulska A., Kojzar K., Rumieńczyk B., Wandas M., Szósty dzień na granicy. Ogrom pomocy, fala rasizmu, OKO:Press, 1 March 2022, https://twitter.com/oko_press/status/1498795515894546437.

  21. Njai A., Torres M., Matache M., Ukraine: The Refugee Double Standard. Foreign Policy in Focus, Foreign Policy in Focus, 15 March 2022, https://fpif.org/ukraine-the-refugee-double-standard/.

  22. Nossek H., News media-media events: Terrorist acts as media events, “Communications” 2008, vol. 33, no. 3, pp. 313-330.

  23. Pacewicz P., Szymczak J., Homofobia PiS. Jak rozbudzali nienawiść do LGBT prezydent, prezes, ministrowie, posłowie, OKO.press, 28 July 2019, https://oko.press/homofobia-pis-jak-rozbudzali-nienawisc-do-lgbt-prezydent-prezes-ministrowie-poslowie-33-cytaty.

  24. Plaut S., Reshaping the Borders of Journalism, “Journalism Practice” 2017, vol. 11, no. 1, pp. 1-32, DOI: 10.1080/17512786.2015.1092391.

  25. Riegert K., Olsson E.-K., The importance of ritual in crisis journalism, “Journalism Practice” 2007, vol. 1, no. 2, pp. 143-158.

  26. Grabiec: Temat imigrantów pogrąży PiS, Rp.pl, 5 July 2023, https://www.rp.pl/polityka/art38698271-grabiec-temat-imigrantow-pograzy-pis.

  27. Unjustified firing of journalists from Poland’s state broadcaster, RSF, 3 February 2020, https://rsf.org/en/unjustified-firing-journalists-poland-s-state-broadcaster.

  28. Schiffter K., Poland’s answer to Ukrainians fleeing the Russian invasion, International Bar Association, 22 April 2022, https://www.ibanet.org/polands-response-to-ukrainians-fleeing-the-russian-invasion.

  29. Steensen S., Journalism’s epistemic crisis and its solution: Disinformation, datafication and source criticism, “Journalism” 2019, vol. 20, no. 1, pp. 185-189, https://doi.org/10.1177/1464884918809271.

  30. Stolarek J.M., Poland: Freedom of the press in free fall, Heinrich Böll Foundation, 8 May 2020, https://eu.boell.org/en/2020/05/08/poland-freedom-press-free-fall.

  31. Thorbjørnsrud K., Figenschou T.U., Consensus and dissent after terror: Editorial policies in times of crisis, “Journalism” 2018, vol. 19, no. 3, pp. 333-348.

  32. Tondo L., Strzyżyńska W., We understand what war means: Poles rush to aid Ukraine’s refugees, The Guardian, 5 Mar 2022, https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/05/poland-rush-to-aid-ukraine-refugees-russia-war.

  33. Aktualna sytuacja granicy ukraińsko-polskiej, Ukrainian in Poland, 18 July 2023, https://www.ukrainianinpoland.pl/how-many-ukrainians-have-crossed-the-ukrainian-polish-border-since-the-beginning-of-the-war-current-data-pl/.

  34. Uusitalo N., Valaskivi K., Sumiala J., Epistemic modes in news production: How journalists manage ways of knowing in hybrid media events involving terrorist violence, “Journalism” 2022, vol. 23, no. 9, pp. 1811-1827, https://doi.org/10.1177/14648849211015601.

  35. Waisbord S., Journalism, risk, and patriotism, [in:] Journalism after September, vol. 11, B. Zelizer, S. Allan (eds.), London, New York 2022, pp. 201-219.

  36. Wiseman J., Democracy Declining: Erosion of Media Freedom in Poland. Media Freedom Rapid Response (MFRR) Press Freedom Mission to Poland (November-December 2020), Mission Report, 11 February 2021, https://ipi.media/wp-content/uploads/2021/02/20210211_Poland_PF_Mission_Report_ENG_final.pdf.

  37. Zandberg E., Neiger M., Between the nation and the profession: Journalists as members of contradicting communities, “Media, Culture & Society” 2005, vol. 27, no. 1, pp. 131-141.

Słowa kluczowe: , , , , , , ,