Czynniki spajające więzi państwowe Austro-Węgier przed 1914 r.

Factors cementing state cohesion of Austria-Hungary before 1914

Dariusz Jeziorny

ORCID: Dariusz Jeziorny: 000-0002-3724-7213

Strony: 7-25

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.3.1

Sposób cytowania: D. Jeziorny, Czynniki spajające więzi państwowe Austro-Węgier przed 1914 r., „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” Rok 21(2023), z. 3, s. 7-25, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.3.1

Słowa kluczowe: , ,

Keywords: ,

Abstrakt: Problem szans przetrwania monarchii austro-węgierskiej był tematem tysięcy książek i artykułów w wielu językach i ciężko jest przestudiować wszystkie z nich. Kwestia tego, czy Monarchia Habsburgów była skazana na rozkład z powodu napięć narodowościowych wciąż pozostaje inspirującym pytaniem. Badacze wciąż podejmują nowe tematy szczegółowe. Bazując na ich osiągnięciach, możliwa jest ponowna ocena problemu na bardziej ogólnym poziomie. Następujące czynniki zostały wzięte pod uwagę: rozwój gospodarczy, struktura administracyjna dualistycznej monarchii, wróg zewnętrzny, biurokracja, armia i dynastia. Pokażą one, do jakiego stopnia podtrzymana została spójność Austro-Węgier przed 1914 r.

Słowa kluczowe: , ,