Book review: European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy by Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Małgorzata Dziembała, Anna Masłon-Oracz, Agnieszka Kłos (eds)

Ioan Horga

ORCID: Ioan Horga: 0000-0001-8791-5243

Strony: 209-211

Wydanie: Lublin 2018

DOI: --

Sposób cytowania: Ioan Horga, ‘Book review: European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy by Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Małgorzata Dziembała, Anna Masłon--Oracz, Agnieszka Kłos (eds)’, Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 16, No. 4, 2018, pp. 209-211