Dylematy infrastrukturalnego bezpieczeństwa energetycznego państw tranzytowych ropy naftowej – na przykładzie Polski, Białorusi i Ukrainy

The dilemmas of the infrastructural energy security of the oil transit countries – on the example of Poland, Belarus and Ukraine

Maciej Mróz

ORCID: Maciej Mróz: 0000-0001-6265-9159

Afiliacja: Szkoła Główna Handlowa, Polska

Strony: 75-96

Wydanie: Lublin 2020

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.4.4

Sposób cytowania: M. Mróz, Dylematy infrastrukturalnego bezpieczeństwa energetycznego państw tranzytowych ropy naftowej – na przykładzie Polski, Białorusi i Ukrainy, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 4, s. 75–96, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.4.4.

Słowa kluczowe: , ,

Abstrakt: Energy security is a sine qua non condition for functioning and development of the economy of individual countries. The presented analysis concerns the issues of energy security of Poland, Belarus and Ukraine from the perspective of importers and transit countries of crude oil in the infrastructural dimension. The aim of the article is to answer the question: which direction to develop the strategic transmission infrastructure in the transit countries in order to ensure energy security? Literature research on the subject and a comparative analysis shows that from the perspective of these countries, one of the most important determinant of their energy security is the strategic transmission infrastructure that allows for the diversification of the supplier’s sources and directions. However, the implementation of this strategy requires coordinated and consistent political actions as part of an international strategy.

Bibliografia:

Ang B.W., Choong W.L., Ng T.S., Energy Security: Definitions, Dimensions and Indexes, Renewable and Sustainable Energy Reviews, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2015, no. 42, https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.064.

BP, BP Statistical Review of World Energy 2020, https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf.

Centrum Informacji o Rynku Energii, „Analiza sytuacji na polskim rynku ropy naftowej”, cire.pl, 01.12.2005, https://www.cire.pl/pliki/2/analiza_ropy.pdf.

Cherp J.J., The concept of energy security: Beyond the four As, „Energy Policy” 2014, no. 75.

Chester L., Conceptualising energy security and making explicit its polysemicnature, „Energy Policy” 2010, no. 38/2, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.10.039.

Gomółka K., Ukraine’s Energy Security in Strategies, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2019, vol. XXVI, 2, https://doi.org/10.17951/k.2019.26.2.113-126.

Gupta E., Oil vulnerability index of oil-importing countries, „Energy Policy” 2008, no. 36/3, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.11.011.

Kamyk J., Kot-Niewiadomska A., Wydobycie i import – struktura pokrycia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce w latach 1990-2017, „Przegląd Geologiczny” 2019, nr 67/11.

Kardaś S., Kłysiński K., Białoruś: trudne początki dywersyfikacji dostaw ropy, osw.waw.pl, 22.05.2020, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-05-22/bialorus-trudne-poczatki-dywersyfikacji-dostaw-ropy.

Kardaś S., Konończuk W., Brudna ropa: największy kryzys w historii rurociągu Drużba, osw.waw.pl, 08.05.2019, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-05-08/brudna-ropa-najwiekszy-kryzys-w-historii-rurociagu-druzba.

Knox-Hayes J. i in., Understanding attitudes toward energy security: Results of a cross-national survey, „Global Environmental Change” 2013, no. 23/3, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.02.003.

Komisja Europejska, „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego”, 2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=PL.

Konończuk W., Niekończąca się zapaść. Stan ukraińskiego sektora naftowego, osw.waw.pl, 2017, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_pl_niekonczonca_zapasc_net.pdf.

Kubiak M., Co oznacza wstrzymanie dostaw ropy na Białoruś?, www.gazetaprawna.pl, 08.01.2020, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1447402,co-oznacza-wstrzymanie-dostaw-ropy-na-bialorus.html.

Le Coq Ch., Paltseva E., Measuring the security of external energy supply in the European Union Energy Policy, „Energy Policy”, 2009, no. 37, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.05.069.

Loeschel A., Moslener U., Ruebellke D.T.G., Indicators of Energy Security in Industrialised Countries, „Energy Policy” 2010, no. 38/4, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.03.061.

Marszałkowski M., Łukaszenki taniec z dywersyfikacją, BiznesAlert.pl, 17.06.2020, https://biznesalert.pl/rosja-bialorus-polska-gaz-gazprom-energetyka/.

Ministerstwo Energii, „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, 2019, https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/zaktualizowany-projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r, https://doi.org/10.4467/24500704esp.18.006.10242.

Novikau A., Conceptualizing and achieving energy security: The case of Belarus, „Energy Strategy Reviews” 2019, no. 26, https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.100408.

Nyga-Łukaszewska H., Bezpieczeństwo energetyczne na międzynarodowym rynku gazu ziemnego, Warszawa 2019.

Olchowski J., Białoruś i Rosja – żelazny braterski uścisk, „Komentarze IEŚ” 2020, nr 256(159/2020), https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/komentarze/ies-komentarze-256-159-2020.pdf.

Paszkowski M., Białoruś–Rosja–Polska – rurociągowa układanka, „Komentarze IEŚ” 2020, nr 208(111/2020), https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/komentarze/ies-komentarze-208-111-2020.pdf.

PERN, https://pern.pl/budowa-drugiej-nitki-odcinka-pomorskiego/.

PERN, https://pern.pl/o-nas/#prettyPhoto.

PERN, https://pern.pl/rozbudowa-parku-zbiornikowego-w-bazie-gdansk/.

Radovanović M., Filipović S., Pavlović D., Energy security measurement – a sustainable approach, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2017, no. 68, https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.02.010.

SARMATIA, Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo, Sarmatia.com, https://sarmatia.com.pl/mapa-eaktr/.

Skalamera M., Energy Security in the Wake of the Ukraine Crisis: Getting the Real Threats Right, „Global Policy Essay” 2015.

Sovacool B.K., Differing cultures of energy security: an international comparison of public perceptions, „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2016, no. 55, https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.144.

Starostin A., Firus A., Ukraińskie linie przesyłowe ropy naftowej i gazu, „Geopolityka”, 14.03.2016, http://geopolityka.org/analizy/andriej-starostin-andriej-firus-ukrainskie-linie-przesylowe-ropy-naftowej-i-gazu.

Šumskis V., Giedraitis V., Economic implications of energy security in the short run, „Ekonomika” 2015, nr 94/3, https://doi.org/10.15388/ekon.2015.3.8791.

Słowa kluczowe: , ,