Polish-American cooperation to support Ukraine after Russian aggression in 2022

Współpraca polsko-amerykańska na rzecz wsparcia Ukrainy po rosyjskiej agresji w 2022 roku

Łukasz Jureńczyk

ORCID: Łukasz Jureńczyk: 0000-0003-1149-925X

Afiliacja: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Strony: 139-154

Wydanie: Lublin 2023

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.9

Sposób cytowania: Ł. Jureńczyk, Polish-American cooperation to support Ukraine after Russian aggression in 2022, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 21 (2023), z. 1, s. 139-154, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2023.1.9

Słowa kluczowe: , , ,


Abstrakt: Artykuł analizuje i ocenia polsko-amerykańską współpracę na rzecz wsparcia Ukrainy po rosyjskiej pełnoskalowej agresji w 2022 r. Odpowiada na pytanie dotyczące znaczenia współpracy polsko-amerykańskiej we wsparciu państwa i społeczeństwa ukraińskiego. Zakłada, że współpraca polsko-amerykańska odgrywa kluczową rolę w obszarach pomocy wojskowej i niewojskowej Ukrainie. Państwa są jednymi z głównych donatorów sprzętu militarnego na Ukrainę, który dostarczany jest przez terytorium Polski. Ponadto wywierają one dużą presję na państwa europejskie, aby zwiększały pomoc wojskową dla Ukrainy. Istotne znaczenie ma również współpraca polsko-amerykańska w obszarach pozawojskowych. Pomoc Polski dla ukraińskich uchodźców jest kluczowa, a w jej dostarczanie i finansowanie angażuje się USA. USA z kolei ma największe znaczenie w nakładaniu sankcji na Rosję, aby zmusić ją do zaprzestania agresji oraz w pomocy gospodarczej dla Ukrainy. Polska uczestniczy w systemie sankcji, jak również zabiega, aby były one możliwie najdotkliwsze. Innym obszarem współpracy polsko-amerykańskiej jest handel LNG, który pozwala Polsce, a potencjalnie również innym państwom Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainie, zabezpieczyć dostawy gazu ziemnego po odejściu od importu z Rosji. Podczas badań przeprowadzono wywiady z amerykańskimi naukowcami i ekspertami oraz skorzystano z metody analizy źródeł tekstowych.

Bibliografia:

 1. Atwood K., Hansler J., Austin says the US wants to see Russia’s military capabilities weakened, CNN, 25 April 2022, https://edition.cnn.com/2022/04/25/politics/blinken-austin-kyiv-ukraine-zelensky-meeting/index.html.
 2. Baszczak Ł. et al., Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy, Warsaw 2022.
 3. Biddle S., Interview given to the author, New York, 5 May 2022.
 4. Big-Alabo T., MacAlex-Achinulo E.C., Russia-Ukraine crisis and regional security, “International Journal of Political Science” 2022, vol. 8, no. 1, pp. 21-35.
 5. Brown D., Horton J., Ahmedzade T., Ukraine weapons: What tanks and other equipment are the world giving?, BBC, 17 January 2023, https://www.bbc.com/news/world-europe-62002218.
 6. Bryjka F., The importance of western arms supplies for Ukraine, “PISM Spotlight” 2022, vol. 34, pp. 1-2.
 7. Choonara J., The devastation of Ukraine: NATO, Russia and imperialism, “International Socialism” 2022, vol. 2, no. 174, pp. 3-30.
 8. Doyle M., Interview given to the author, New York, 27 April 2022.
 9. Geletukha G. et al., Analysis of actions for Ukraine to replace Russian natural gas, “Ecological Engineering & Environmental Technology” 2022, vol. 23, no. 4, pp. 1-9.
 10. George J., Interview given to the author, New York, 23 May 2022.
 11. Goldgeier J., Interview given to the author, Washington DC, 16 May 2022.
 12. Haesebrouck T., Taghon S., Van Coppenolle H., The war in Ukraine, Ghent 2022.
 13. Hooker Jr R.D., Ukraine can win, “Atlantic Council”, 20 July 2022, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-can-win/.
 14. Joint Declaration between the United States Department of Energy and the Ministry of Energy of the Republic of Poland concerning Enhanced Cooperation on Energy Security, PL, 8 November 2018, https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/wzmocnienie-polsko-amerykanskiej-wspolpracy-w-zakresie-bezpieczenstwa-energetycznego.
 15. Mackinnon A., Detsch J., Ukraine wants NATO Jets. Biden says not yet, “Foreign Policy”, 9 March 2022, https://foreignpolicy.com/2022/03/09/ukraine-nato-jets-russia-biden/.
 16. Morgan K., Interview given to the author, Washington DC, 5 May 2022.
 17. NATO, Bucharest Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008, 3 April 2008, https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm.
 18. NATO, Warsaw Summit Communiqué. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, 9 July 2016, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm.
 19. Pifer S., Interview given to the author, Washington DC, 29 April 2022.
 20. Prezydent RP, Message from the President of the Republic of Poland, 24 February 2022, https://www.president.pl/news/message-from-the-president-of-the-republic-of-poland,49387.
 21. Prezydent RP, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2020, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/nowa-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-rp-,1752.
 22. Rudy M., Ambasador USA o relacjach amerykańsko-polskich: to wyjątkowy i szczególny czas, PAP, 5 June 2022, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1233782%2Cambasador-usa-o-relacjach-amerykansko-polskich-wyjatkowy-i-szczegolny-czas.
 23. Ryan M., Timsit A., S. wants Russian military ‘weakened’ from Ukraine invasion, Austin says, “The Washington Post”, 25 April 2022, https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/25/russia-weakened-lloyd-austin-ukraine-visit/.
 24. Schmitt B., European Energy Security Post-Russia, CEPA, 7 June 2022, https://cepa.org/european-energy-security-post-russia/.
 25. Szopa M., Polish weapons defending Ukraine, 24, 24 May 2022, https://defence24.com/industry/polish-weapons-defending-ukraine-analysis.
 26. The White House, FACT SHEET: The Biden Administration Announces New Humanitarian, Development, and Democracy Assistance to Ukraine and the Surrounding Region, 24 March 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/24/fact-sheet-the-biden-administration-announces-new-humanitarian-development-and-democracy-assistance-to-ukraine-and-the-surrounding-region/.
 27. The White House, National Security Strategy, October 2022, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf.
 28. The White House, Remarks by President Biden on Russia’s unprovoked and unjustified attack on Ukraine, 24 February 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/24/remarks-by-president-biden-on-russias-unprovoked-and-unjustified-attack-on-ukraine/.
 29. Trusewicz I., Nowe sankcje UE wobec Rosji. Polska i Litwa chcą więcej, “Rzeczpospolita”, 17 January 2023, https://www.rp.pl/gospodarka/art37795751-nowe-sankcje-ue-wobec-rosji-polska-i-litwa-chca-wiecej.
 30. UNHCR, Ukraine refugee situation, 17 January 2023, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.29159420.1164648425.1654871881-2130049685.1651174834.
 31. USAID, USAID announces additional $125 million in urgent energy support for Ukraine, 18 January 2023, https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/jan-18-2023-usaid-announces-additional-125-million-urgent-energy-support-ukraine.
 32. S. Department of Defense, Statement by Pentagon Press Secretary John F. Kirby on Security Assistance to Ukraine, 8 March 2022, https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2960180/statement-by-pentagon-press-secretary-john-f-kirby-on-security-assistance-to-uk/.
 33. S. Department of State, U.S. security cooperation with Poland, 31 October 2022, https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-poland/.
 34. S. Department of State, U.S. security cooperation with Ukraine, 18 January 2023, https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/.
 35. Wolchik S.L., Interview given to the author, Washington DC, 18 May 2022.
 36. Yaffa J., Inside the U.S. effort to arm Ukraine, “The New Yorker”, 17 October 2022, https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine.

Słowa kluczowe: , , ,