Dylematy wyboru ustroju społecznopolitycznego w koncepcjach programowych partii parlamentarnych ruchu ludowego w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (w okresie transformacji systemowej)

Dilemmas of the socio-political system in the program concepts of selected people’s movement parliamentary parties from Central and Eastern Europe (in the period of systemic transformation)

and

ORCID: Jacek Wojnicki: 0000-0002-4289-989X

ORCID: Piotr Swacha: 0000-0002-4289-989X

Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Polska

Strony: 121-146

Wydanie: Lublin 2020

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.4.6

Sposób cytowania: J. Wojnicki, P. Swacha, Dylematy wyboru ustroju społeczno-politycznego w koncepcjach programowych partii parlamentarnych ruchu ludowego w ybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (w okresie transformacji systemowej), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 4, s. 121–146, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.4.6.

Słowa kluczowe: , , , ,

Abstrakt: The purpose of the article is to present the dilemmas of sociopolitical system based on the program concepts of people’s movement parliamentary parties from Central and Eastern Europe. The period of analysis covers first years of the systemic transformation, when people’s movement parties from Poland, Bulgaria, Hungary and Romania had their parliamentary representation. The research is based on methodological assumptions of content analysis and comparative method. The categorization key included issues concerning: postulated political system; economic order; main directions of foreign policy. People’s parties stressed the need to build democratic states, based on the tripartite separation of power, including citizens’ civil rights. They opted for a free market economy but permitted state interference, especially in the agricultural sector. In strongly collectivized states the privatization of land was a crucial issue. People’s parties also called for changes in international alliances of their countries.

Bibliografia:

Barsukow J., Novatek priniał investrieszenije po Arktik SPG-2. I srazu objawił o sliedujuszczem SPG-projektie, 05.09.2019, https://www.kommersant.ru/doc/4082101.

Biełowa M., Kołbikowa E., Timoni I., Inwesticionnyje cikły indistrii SPG, ili pocziemu nie nastupit LNG glut?, „Nieftiegazowaja wiertikal’” 2019, nr 3–4.

Biuletyny Analityczne FSU Argus z lat 2016–2020, https://www.argusmedia.com/en/products-platforms/products-listing?page=1.

Česnakas G., Energy resources in foreign policy. A theoretical approach, „Baltic Journal of Law & Politics” 2010, vol. 3, no. 1, https://doi.org/10.2478/v10076-010-0003-y.

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.

Ćwiek-Karpowicz J., Bezpieczeństwo energetyczne Rosji, Warszawa 2018.

Fedieral’nyj zakon ot 18 ijulja 2006 g. N 117-FZ „Ob Eksportie gaza” s izmienienijami i dopołnieniami, http://base.garant.ru, https://base.garant.ru/12148416/.

Gieorgijew T., Rossija w mirie SPG, „Nieftiegazowaja wiertikal’” 2019, nr 17.

Globalny rynek LNG, red. R. Zajdler, M. Ruszel, Warszawa 2015.

Henderson J., Yermakov V., Russian LNG: Becoming a Global Force, OIES Paper, no. 45, November 2019, https://www.oxfordenergy.org/publications/russian-lng-becoming-a-global-force/, https://doi.org/10.26889/9781784671501.

International Energy Agency, Gas 2020: Analysing the impact of the Covid-19 pandemic on global natural gas markets, June 2020, https://www.iea.org/reports/gas-2020.

International Energy Agency, World Energy Outlook 2019, November 2019, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019/gas, https://doi.org/10.1787/caf32f3b-en.

Japan and Russia set to launch $9bn LNG project in Far East, Asia.nikkei.com, 19.12.2019, https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-and-Russia-set-to-launch-9bn-LNG-project-in-Far-East.

Kapitonow S., Rossija na globalnych rynkach gaza, Nieftiegazowaja wiertikal’” 2019, nr 16.

Kardaś S., Pozorna liberalizacja: Rosja ogranicza monopol eksportowy Gazpromu, „Komentarze” OSW, 28.11.2013, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2013-11-28/pozorna-liberalizacja-rosja-ogranicza-monopol-eksportowy.

Katzenstein P., International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States, „International Organization” 1976, no. 30(1), https://doi.org/10.1017/s0020818300003726.

Klimentiew A., Perspektiwy i potencjał eksporta SPG iż Rossii, „Nieftiegazowaja wiertikal’” 2020, nr 8.

LNG Markets in Transition: The Great Reconfiguration, red. A.S. Corbeau, D. Ledesma, Oxford University Press 2016.

Majorec M., Simonow K., Sżiżennyj prorodnyj gaz – buduszczeje energetyki, Moskwa 2013.

Małyszewa M., Gazprom postawit SPG w SSzA, Gazeta.ru, 19.02.2010, https://www.gazeta.ru/business/2010/02/19/3327274.shtml.

„Novatek” Głobal’naja kompanija – głobal’noje buduszczeje, sprawozdanie roczne z działalności w 2019 r., http://www.novatek.ru/ru/investors/reviews/.

Nowak A., Okno wozmożnostiej dlja Rossii, „Nieftiegazowaja wiertikal’” 2018, nr 1.

Prawitel’stwo Rossijskoj Federacii, Energostrategija Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda, 09.06.2020, https://minenergo.gov.ru/node/1026.

Prawitel’stwo Rossijskoj Federacii, Strategija razwitija Arkticzeskoj zony Rossii i obespieczenija nacional’noj biezopasnosti do 2035 goda, 26.10.2020, http://www.kremlin.ru/acts/news/64274.

Probliemy i perspektiwy SPG-proektow w Rossii, Price Waterhouse Coopers, 09.12.2017, https://www.pwc.ru/ru/oil-and-gas/assets/challenges-and-outlook-for-lng-projects-rus.pdf.

Russian Energy and Security up to 2030, red. S. Oxenstierna, V.P. Tynkkynen, Routledge 2014.

Sziszkałowa A., Cziem cenien „małyj SPG”, „Nieftiegazowaja wiertikal’” 2018, nr 19.

Toporkow A., „Gazprom” biespokoit konkurencija s SPG-proektami „Novateka”, Vedomosti, 31.03.2018, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/31/755487-gazprom-bespokoit-konkurentsiya.

Wojciuk A., Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010, https://doi.org/10.31338/uw.9788323511557.

www.gazprom.ru.

www.novatek.ru.

www.rosneft.ru.

Słowa kluczowe: , , , ,