Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 1

Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej 1989–2019

Redakcja: Tomasz Stępniewski, Beata Surmacz